Make your own free website on Tripod.com

Főoldal

Lista


Az Ellenörző Bizottság Tájékoztatói


Tájékoztató 4.

 

Tisztelt Tagtársaink!

 

Legelõször is köszönjük az Önök elmúlt heti aktív közremûködését a rendkívüli közgyûléshez szükséges aláírások összegyûjtésében.

Külön köszönettel tartozunk annak a sok idõs tagtársunknak, akik egész napjukat áldozták - esetleg a hidegben - hogy a szükséges aláírások összegyûljenek ilyen rövid idõ alatt. (Az EB Önök nélkül nem tudna hatékonyan dolgozni közös érdekeinkért, céljainkért.)

 

1./ 2003. November 14-én az EB azzal a határozott céllal és szándékkal találkozott Balázs úrral, hogy õ ott és azonnal megadja az addig hiába kért

- konszolidált mérleget,

- fõkönyvi kimutatást,

- könyvvizsgálók felmentése, betekintésre

- vagyonmérleget,

- forgalmazási szerzõdést,

- engedélyezi az irodák használatát, stb.

Amit Balázs úr ott helyben ismét nem tudott teljesíteni, abban olyan egyezség született, hogy legkésõbb 17-én, hétfõn 15.oo-kor átadja ott, a Kamaraerdei úton az EB képviselõjének. Ezután nyilatkoztunk a Tv felé.

 

2./ 2003. november 17-én 15.00-kor Patyi István az EB képviseletében megjelent a Budaörsi központban, ahol a korábban (3 hete) kért céges családfát megkapta, de a várt további dokumentumok helyett egy levelet kapott, mely azt tartalmazta, hogy Balázs úr megbízást adott ügyvédeinek a kérés teljesíthetõségének vizsgálatára. Ebben a 11.hó 16-án kelt levélben három napos határidõt szab ügyvédeinek, hogy az EB-vel személyesen vegyék fel a kapcsolatot. (Újabb határidõ-kitolás) Balázs úr továbbá ígéretet tett egy teljes körû vagyonmérleg átadására, szerdai napra.

 

3./ Hétfõn este az EB ülést tartott, de a várt dokumentumok hiánya gátolta a tervezett munkánkat, így az elõzõ közgyûlés jegyzõkönyvével és a következõ, rendkívüli közgyûlés elõkészítésével, a további aláírásgyûjtés megszervezésével, valamint a média további, korlátozott mértékû bevonásával foglalkoztunk.

 

4./ A Bizottság foglalkozott az esetleges ügyészségi, vagy rendõrségi feljelentés lehetõségével, de olyan állásfoglalásra jutott, hogy ez még nem idõszerû, nem szolgálná a tagság többségének érdekeit, mert nem biztosítaná a vagyoni háttér értékének megtartását.

Késõbb tudomásunkra jutott, hogy a tagság körében ezirányú szervezkedés indult.

 

5./ A Balázs úr által megbízott ügyvédek nem keresték meg a Bizottságot, (Patyi István felhívta Balázs úr figyelmét az általa szabott határidõ lejártára), de az ügyvédek állásfoglalásáról a Bizottság közvetlen módon nem értesült. Jóval késõbb és csak közvetett úton - irodák, ügyfelek, Internet által - szereztünk tudomást az ügyvédek állásfoglalásáról, amelynek lényege, hogy az ügyvédek véleménye szerint az EB nem legitim, tehát nincs jogköre képviselni a tagokat, nem ismerik el a bizottság létjogosultságát.

A széles körû terjesztéssel a tagságot kívánták befolyásolni és elbizonytalanítani, hogy megszüntessék a tagi érdekképviseletet, de a Bizottság tovább dolgozik, a közgyûlés határozatát tartja érvényesnek, mint a tagok akaratának kifejezõdését, jogszerûségét pedig alátámasztja, hogy megválasztása annál a napirendi pontnál történt, mely a cég jövõbeni helyzetét tárgyalta.

 

6./ Pénteki nap folyamán bekértük az aláírási íveket és összesítettük az elõzetes terv szerint és örömmel tájékoztathatjuk minden tagtársunkat, hogy a rendelkezésre álló rövid idõ ellenére a szükséges aláírások megvannak, de a biztonság érdekében tovább folytatjuk az aláírásgyûjtést a jövõ hét folyamán. Aki még nem írta alá, kérjük, hogy minél hamarabb tegye meg a helyi Baumag irodáénál, vagy keresse fel a Budapest, V. Kálmán u.16.sz. alatti Bizottsági helyiséget.

 

Köszönjük eddigi segítségüket és tevékenységüket és kérjük, továbbra támogassanak bennünket a közös érdekeinket szolgáló munkánkban.

 

 

Ellenõrzõ Bizottság

 (Forrás: Az Ellenörző Bizottság által küldött fájl)