Make your own free website on Tripod.com


Főoldal

Lista


Tagtájékoztató 9.
Tisztelt Tagtársaim! Újabb másfél hét telt el az elõzõ tagtájékoztató
óta...

A 8. Tagtájékoztatót még a V. Kálmán Imre u. 16. számú
irodahelységünkben készült.
Azóta az események pörögnek, mint a dob!
A 8. Tagtájékoztatót, a Szövetkezetnek a megszokott úton bár
elküldtük, Önök nem kapták meg.
A Szövetkezet felülbírálta és önkényesen visszatartva azt nem
továbbította az irodák felé.
Az események  pörgése  itt következik:

-    2004. január 19.-én észleltük, hogy az Ellenörzõ Bizottság
helyiségének ajtaját feltörték, és új zár felhelyezésével a bejutásunkat
meghiúsították a továbbiakban. Irodánk és gépeink bent maradtak. Több
tagtárs értesítése után Patyi István a helyszínre ment, és Hazai Pétertõl
kérte a helyiség további használatát. Nem kívánt beengedni, eleinte
tanúkkal sem, végül rendõri intézkedés történt. A szükséges további
lépéseket megtettem. -    A 8. Tagtájékoztatóban ígértem a Felügyelõ
Bizottsággal kapcsolatos további beszámolót. Mivel elõzetes határozott
állásfoglalásuk ellenére a TV Élesben egyenes adásában nem kívántak a
tagság mellett kiállni a közgyûlés összehívása tekintetében, és nem kapták
meg a Szövetkezet Elnökétõl általuk kért adatokat, 2004. január 15.-i
határidõre   így testületileg lemondtak. -    A Szövetkezet Igazgatóságának
tagja, Patonay Istvánné szintén közölte lemondását 2004. január 15.-i
hatállyal. -    Patyi István folytatta az elõzõ héten megkezdett és a 7.
Tájékoztatóban jó elõre jelzett tagtársi tájékoztatásait a helyi
irodáknál. Ezen a héten a vidéki irodák voltak soron, ahonnan újabb
megerõsítést nyert az a tény, hogy tagtársainkhoz kevés pontos információ
jut el. Tehát nagy szükség van a megfelelõ tájékoztatásra. Ezért
különlegesen rossz, hogy a Szövetkezet vezetõsége helyett az ún.
Információs Iroda vezetõje Hazai Péter beszüntette a tagtársak Ellenörzõ
Bizottság általi tájékoztatását. Így az ismert  telefonvonalunk is
megszûnt, ne hívják a továbbiakban. -    Õ természetesen a Szövetkezet
részérõl a tájékoztatással el látja a tagokat. -    Csütörtökön az egyik
vidéki tájékoztatás tartása közben jött a telefon Pestrõl, hogy a feltört
irodánk belsõ helyisége ajtajának kulcsait, melyben az irodai gépek és a
személyes holmiaim voltak bezárva, azonnal adjam át. Természetesen ez
fizikailag lehetetlen volt, hiszen a kiadott terv szerint Ceglédrõl Bajára
kellett még utazzak, ahol szintén alig vártak tagtársaink. -    Bajára érve
meglepõ hír ért: a Szövetkezet részérõl olyan iratot terjesztettek -
meglepõen hirtelen gyorsasággal, mely szerint a Bizottság négy tagja
elhatárolódik az általam végzett tevékenységtõl, melyet jelenleg az
egységessé válás terén végzek, az mellet, hogy semmi konkrétum nincs
jelölve a levélben. Magyarázatot kértek a bajai tagok, majd telefonnal
próbálkoztunk   mert én ehhez hozzászólni sem tudtam. Cegléden, mikor
elindultam, még semmi ilyesmirõl nem értesültem. Megdöbbentem... (Akit
érdekel: a válaszlevelem a baulek.tripod.com oldalon olvasható.)
-    Szerintem ez nem a mi közös érdekeinket szolgálja, sõt minden széthúzás
ellene van. A következõ bizottsági ülésen mindezek ellenére az egységesség
megteremtése lesz a célom. Szerintem ez nagyon fontos.


2.


-    Baján értesültem szintén arról, hogy többen levelet írtak
nekem címezve   melyeket nem kaptam meg. Tájékoztatásul azt
közölte Patonay Istvánné, hogy a leveleket a budaörsi
központi címre irányították át. Így sajnos válaszolni nem tudok arra, ami
nem jutott el hozzám. -    A tagok közül többen felvetették anyagi
hozzájárulás kérdését, szívesen támogatnák munkánkat. Amint az elõzõ
tájékoztató már tartalmazza, egy kifejezetten erre a célra szóló számla
megnyitásával megoldást fogunk találni a problémára, ez azonban idõbe
telik, mivel mint magánszemély pénzt nem szeretnénk senkitõl átvenni.
-    Arra bíztatok mindenkit, hogy információért a helyi irodák mellett
önszervezõdésben megalakult klubokat keressék, akiknek vezetõ tagjaival
kapcsolatban állok. Ezen információk helyessége segítheti a tagokat
céljaink elérésében. Kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzájuk.

Ezek voltak a múlt hét eseményei, most legsürgõsebb teendõnek az
információs csatorna kiépítését tartom, és ezen dolgozom.

Keresünk a klubok mûködéséhez szükséges helyiségeket, termeket!
Aki tud segíteni, kérem tegye meg, a klub vezetõinél vagy az alábbi
üzenet rögzítõre: 283-72-39.

Tájékoztatásul a kérdéseikre az alábbi irodák bezártak:

 II. Káplár u
III. Szentendrei út (hamarosan)
VII. Madách tér elköltözött a VII. Dohány u 7.
XI. Bocskai úti (ideiglenesen)
XVII. Pesti út 161.
Budaörs Kamaraerdei úti
Érd
Vác
Békéscsaba


A fenti események mutatják, hogy jó úton haladunk!

Mindazonáltal a történtek ellenére biztosítom Önöket, hogy továbbra is
dolgozom, mûködöm és várom az Önök segítségét is közös célunk eredményes
eléréséhez.


      Tisztelettel
és üdvözlettel:


   Patyi István
   Ell. Biz. vez.

Budapest, 2004. január 27.