Make your own free website on Tripod.com

Főoldal

ListaA csak internetrõl tájékozódó tagjaink részére


tagtájékoztató
Szeretettel köszöntök minden érdeklõdõt!

Vannak többen, akik az életben nem tudnak úgy résztvenni az aktív munkában, cselekvésben a Baumaggal kapcsolatos mindennapi eseményekben - de valamennyi információ szeretnék ha eljutna hozzájuk.

Ezért segítségképpen most megpróbálok az elmúlt 1 hónapra visszatekinteni, - mi is történt?

Természetesen így soha nem tudhatom, ki mibõl maradt ki egyénileg, milyen információ hiánya, kiesése van.

Pl. volt egy sajtótájékoztató - ahol felhívtuk a figyelmet az elnök igen jelentõs magánvagyonára, miközben a befektetõknek nem fizet.

Felhívtuk a figyelmet arra is, mennyire törvénytelenül mûködött a Baumag - nem is mûködhetett volna. De az állami ellenõrzõ, felügyeleti szervek súlyosan mulasztottak /pl. PSZÁF, Cégbíróság, Ügyészség/.

De aki a demonstrációkon ott van, annak ezek mindennaposak. Sõt! A Parlament felelõssége is legalább ilyen nagy, a rossz törvényhozás miatt, a törvényi szabályozatlanság miatt, így a szövetkezeti törvény nem banki tevékenység végzésére jött létre, s nem is ennek megfelelõen lett megalkotva. Az elnök pedig súlyosan megsértette, sõt diktatúrájával kifejezetten szembeszegült a szövetkezési törvény szellemisé-gével, igazi anarchiát teremtve.

/Csak két példa: a vagyoni beszámolót a tagság kifejezett követelésére, sõt közgyûlési határozatba foglalás ellenére nem készítette el, nem mutatta be!!!

A másik: magát közgyûlést sem tartott, a demokráciát felrúgva, diktatúrára váltva, nemcsak a tagság kifejezett akaratára, - a törvény rendelkezésére sem!!! A törvényáthágás után - bírósági határozatra sem!!! Ha tiszta, - miért nem?/.

A sajtótájékoztató utáni hetekben megszerveztünk egy utat az EU-ba hogy az EU-parlamenti képviselõket is tájékoztassuk ügyünkrõl. Az útra négynyelvû transzparenseket vittünk, és Brüsszelben, Luxembourgban, és Strassbourgban (német, angol, francia nyelven írt) tájékoztató dokumentumokat adtunk át. Mindhárom városban demonstrációkat is tartottunk. Itt jelen volt az MTI egy magyar munkatársa, valamint több külföldi TV is. Az itthoni média is beszámolt utunkról. (Különösen nagy érdeklõdést tanúsított két külföldi képviselõ -egy ír és egy angol). Ezzel szemben a magyar képviselõknek sajnos sokkal kevésbé volt erre érkezésük. Egyik tagtársunk bejutott a strassbourgi parlament épületébe ahol azt tudta meg, hogy amikor kijuttatjuk a dokumentumot, azt a képviselõk számára még 20 nyelvre le fogják fordítani, és jó lenne mellékelnünk 100000 támogató aláírást is.

A demonstrációkat itthon is rendszeresen folytattuk. Vasárnap délutánonként a Parlament elõtt gyültünk össze. Innen többször átvonultunk hol az Ügyészség, hol a Cégbíróság, hol az Igazságügyminisztérium elé, és petíciókat adtunk át az illetékeseknek. Hébe-hóba még válaszokat is kaptunk rájuk, de csak semmintmondó általánosságokat. Késõbb a stílusunkat drasztikusabbra váltottuk, és ülõ-sztrájkokat szerveztünk a Parlament sorompói elé, és az Ügyészség és az Igazságügyminisztérium elõtt hangos demonstrációkat tartottunk.

Április 29. -i kezdettel elrendelte a bíróság a Baumag Stratégiai Fejlesztõ Szövetkezet felszámolását - amelyre a bejelentkezni 40 napig lehetett - a felszámoló elég erõs kampányt is folytatott a médián keresztül. Bejelentkezni még most is lehet, de az egyenértékû azzal, ha valaki 2005. Áprilisában jelentkezne be, hisz egy éven belül az elrendeléstõl számítva lehet az igényeket jelezni - ha szeretné valaki. Természetesen akkor a követelése 1 %-át is be kell fizetnie. Errõl a demonstrációkon elég sokat beszéltünk.

Május közepétõl felpörgettük a demonstrációkat. Nem hetente, hanem naponta, sõt volt, hogy naponta kettõt néha háromat is tartottunk. Mindezeket a törvény által elõírt keretek között - mindig engedélyezett módon. / Ami természetesen rengeteg energiát elvitt, rengeteg egyeztetésre járva./

Minden illetékes intézménynél többször voltunk, és petíciók sorát adtuk át. (Hagy ne soroljam itt most fel hányat, hova.) A PSZÁF- nál nem fogadták egyszer sem, majd a Krisztina krt. elõtti székháza elé tervezett demonstrációnkat (mely az alagúton és a Lánchídon történõ átvonulással volt egybekötve) elõzetes engedély után egyszer csak betiltották, 24 órán belül.

Ennek ellenére a befektetõk egy igen jelentõs csoportja volt jelen a meghírdetett idõpontban - a rendõrség igen magas képviselõivel együtt. / Akik nem egyedül jöttek, hanem a roham osztag kiséretével, vízágyúkkal, rabszállító autóval, erõs készültségben. Az újságírókkal jól megvoltunk, sokan végigvonultak az elõre megadott utvonalon, a hídon is - nem hagyva magukat. A rendõri hozzáállás kultúrált volt./

Nagy vonulásos, rigmusos demonstrációkat többet is szerveztünk pl. Vörösmrty téren körbe, majd a térrõl a Váci utcán át az Erzsébet híd alujáró - tovább a Váci u., Vámház térig, majd a Vámház krt.- Ráday utcán át egészen a Boráros téri hordóig. Ezt az eredményes feltûnõen hangos és sokat filmezett sikerre tekintettel a tagtársak közkívánatára megismételtük.

Ugyanilyen ismétlésben részesült a nagykörúton végigvonuló demonstráció is, melyek során különbözõ rigmusokat kiabáltunk, pl. Ne szavazzunk a nyugdíjasok és a nép kifosztóira!! Ügyészség? Amit tett több mint merészség! Állami szervek mulasztása - korrupció melegágya, stb.

A BRFK Gyorskocsi u.-i épülete elõtt is több alkalommal demonstráltunk, - már alig várták mikor megyünk újra. A türelmetlen befektetõk néha erõteljesen kifejezték magukat.

A nyár közeledtével fogyott az idõ ügyünk gyors lerendezésére. (Nyári szünet a bíróságokon, a Parlamentnél). Így a leggyorsabb mód egy új törvény megszavazása lett volna, amely kifelyezetten a jövõbeni befektetõkre vonatkozott volna, és egyúttal kárpótolta volna a jelenleg kárt szenvedetteket. Ennek kidolgozását egy független képviselõ vállalta saját szakembergárdával, nekünk csak a kész anyagot adta volna át. Sajnos ez a megígért határidõre nem történt meg, sõt késõbb sem. Rámenõs követelésünkre végül a tagoknak átadta - a régi szövetkezeti törvényt. Ezzel a tagság ezres tömegeit megbocsáthatatlan tévedésben tartotta, mivel a parlamenthez való benyújtási határidõ közben lejárt.

Ez nagy sajnálatunkra történt, ugyanis a parlament pártjainak képviselõi elõzetes egyezetetés alapján várták a törvényjavaslatot. Sajnos így kútba esett a parlament általi gyors rendezés.

Balázs László tanácsadójának nevezte meg Sárközi Tamás professzort, megkerestem, de õ elzárkózott. Demonstrációt szerveztünk Medgyesi Péter lakása elé is, a rendõrség megtiltotta, a 3. Kérelmünk tiltása után bírósághoz fordultunk, hisz a média is hírül adta, a rendõrség nem tilthatta volna meg, csak ha a közlekedés máshol nem oldható meg. Bírósági felülvizsgálati kérelemben jeleztük hogy csak a járdát kivánjuk igénybe venni. Ennek ellenére a bíróság elutasította kérelmünket. (A törvénnyel ellentétben.)

Tisztelettel

Patyi István