Make your own free website on Tripod.comFőoldal

ListaTagtájékoztató 10.
Tisztelt Tagtársaim!

Bár a 10. Tájékoztatóra a gondolataim és az események összejöttek,
ezt a számot (10.) lefoglalták már a bizottság másik oldaláról
a „négyek”.

Így csak annyit, hogy cselekedetük a tagság közös egységre törő
egyetemes érdekével ellentétes, megosztásokra törnek. Nyílt
ellenségeskedésekkel belső háborút akarnak szítani. Ezt én nem
támogatom, - de nem támadok vissza - szerintem ez a közös munka
gátja, a közös érdek elleni lépés.
Így, hogy nagyobb zűr ne keletkezzen a tagtársaimban én ezt a számú
tagtájékoztatót kihagyom.Tagtájékoztató 11.
Tisztelt Tagtársaim!
A múlt héten több fontos esemény történt.

- A Baumag irodákból engem személy szerint kizártak, nem léphetek
be. Például kedden (január 27.-én) a Dohány u 7. sz. alatti iroda előtt
kb. 30-40 tagtársunk a -8 fokos hidegben fagyoskodott, miközben az
üveg ajtó túloldalán az iroda fűtött előtere üresen tátongott -
biztonsági őrökkel védetten.
Szerdán a XI. Bocskai úti iroda előtt álltunk a hidegben órákig...

- Az V. ker-i Önkormányzatnál birtokvédelmi tárgyalás volt január 28-án
szerdán, melyre több tagtársunk elkísért. Meghallgatni sajnos nem volt
mód őket.
Azóta megkaptam az Igazgatási Osztály határozatát. A határozat
egyértelműen kimondja, hogy a Bp. V. ker. Kálmán Imre u. 16. sz. alatti
helyiség zavartalan birtoklását köteles a biztosítani a Baumag
Szövetkezet. Egyúttal a jövőbeni hasonló birtoksértéstől eltiltja a
Szövetkezetet. A határozatot csak polgári peres úton lehet
megtámadni, amelynek azonban nincsen halasztó hatálya, a helyiség
visszaadására vonatkozóan.

- Január 30.-án pénteken bizottsági ülést tartottunk. Én szerettem
volna – ígéretemhez hűen – az egységet a történtek ellenére
helyreállítani. Sajnos a „négyek” nem látták be lépésük helytelenségét
és még erőteljesebben – nyílt ellenségeskedéssel – támadtak. Ők
a ’Közleményük nyilvános kiadását helyesnek találják továbbra is. Az
értelmetlen vita szellemében nem látom értelmét a közös munkának. A
Szövetkezet az irodákon keresztül csak az ő Tájékoztatóikat terjeszti –
az enyéimet nem. Sőt nekik helyiséget is biztosít a Szövetkezet
lemondott igazgatónője saját irodájában.

- Az előző tájékoztatóban közölt lemondásokhoz hozzátartozik, hogy
az igazgatóság másik tagja Hídvégi Béla is lemondott 2004. január 15.-
ével.


- Újsághirdetések jelentek meg a Szövetkezet vezetősége
részéről ’Közlemény’ formájában. Pl. 2004. január 29.-én a Magyar
Hírlapban, előtte a Blikkben utána a Metróban, amely az üzletrészek
nyílt piaci forgalmazásáról szól. Ezzel egy időben konkrét eladási
hirdetések is megjelentek különböző vagyontárgyakról. Ez mélyen
felháborító és ellentétes a közgyűlési jegyzőkönyv 22.-24. oldalán
leírtakkal, benne a III. Határozattal, mely a vagyon egyben tartásáról
szól. Azóta a hirdetésekre érdeklődők tájékoztatása szerint, február 4.-
ére elkelt minden. Ez a gyors eladási siker (üzletrészekért) kételyeket
ébreszthet bennünk.

- 2004. február 1.-én vasárnap volt egy rövid adás a Fiksz-
rádióban velünk kapcsolatban, mely letölthető az internetről.

- Az önkormányzati határozatnak megfelelően, 2004. február
6.-án megkíséreltük az V. ker, Kálmán Imre u.-i helyiségünket
visszaszerezni, amelyet a Szövetkezet képviselőjének, Hazai Péternek
törvénytelen ellenállása meghiúsított (a befektetőket „csőcselék”-nek
titulálta). A további jogi lépések folyamatban vannak. Ide az Ellenörző
Bizottság minden tagját természetesen meghívtam, örülni sikerünknek,
azonban senki nem jelent meg!

- 2004. február 6.-án klubvezetői találkozót tartottunk, ahol
fontos döntések születtek a tagság egészére nézve. Erről a jövő héten
értesülnek. Például ügyvédi megbízások és más jelentős események. A
jelenlévők többszöri megkérdezésük után megerősítettek abban, hogy
folytassam tevékenységemet. A klubok fontos szerepet fognak játszani
a tagok naprakész tájékoztatása területén.

- Az ügyvédi megbízás aláírására valószínűleg a nagy
nyilvánosság előtt kerül sor, ezért szerda este újra látogassanak el
erre a honlapra további információkért.

- Sajnos tagtársaink egyedi megbízásai alapján dolgozó
ügyvédek érvénytelenítették - legjobb tudomásom szerint – a 2003.
október 27.-i Közgyűlés határozatait! Ezzel az egész tagság érdekével
ellentétben káoszt teremtettek. A jelenlegi jogi állapot a közgyűlés
előttinek felelne meg, így nincs az igazgatóságot ellenörző tagi
szervezet sem. Valamint a vagyon egyben tartásáról szóló - szinte
egyöntetűen megszavazott - határozat sem élne, mely mindannyiunk
alapvető, kiemelt érdeke.
Ezért szeretnénk, ha tagjaink a jogi lépéseiket egyeztetnék, hogy
közösen, egységesen tudjunk haladni előre. Ne keresztezzük a közös
érdeket.
Tisztelettel:Patyi István


Budapest, 2004. február 07.