Make your own free website on Tripod.com

Menü 

Az egyik még nem mutathatta meg, ki „tisztességét” irányunkban, mivel nincs a hatalom birtokában, nem ő ül a hatalom trónusán. [Így a kincses fazék közelében. A kincstár kulcsa nem az ő zsebében leledzik, nem arra nyílik.] Azonban amelyik ott ül, a trónban, ’közelben’, annak is lett volna bőven elismernivalója, hisz az egyik legtöbbet hivatkozott főbűnös háttér személyt beültette a hatalom egyik legmagasabb, miniszteri bársonyszékébe.

[Ne találgassák melyikbe – ezért tudatom:  az ’i-gazság’ügyibe.] 

/A másik ’igazságügyis’ sem senki – aki akkor még, mikor a nagy pénzügyi visszaélések voltak, milliárdos tételekben bezsebelve a polgároktól, akkor még ő a pénzügyekhez ’értett’. Persze – a legmagasabb poszton ülve, miniszteri bársonyban. Mikor átkerültek ezek igazságszolgáltatási szakba – akkor ő is oda került, csúcspozícióba. Szintén. Érdekes? Párhuzam.. Jolly…?/ 

A DP volt elnöke mindig rá hivatkozott, mint az egyik legnevesebb ügyvédi iroda működtetőjére, mivel az ő ügyvédi irodája készítette a papírokat, mindig, így minden rendben lesz! Mondta… Milyen értelemben?  [Kinek?  Kiknek?] 

Azonban így sem volt ’rendben’. Befektetői szempontból. 

Jogilag bebizonyítottuk, világosan, ’tagság’ nem jött létre, nem is foglalkoztak vele [csak a minél több pénzgyűjtéssel! {miniszterelnöki és jegybanki segédlettel!}] – annak hiányában pedig nem is lehet másról beszélni, csak és kizárólag olyan pénzintézeti tevékenységről, melyet a PSZÁF-nak kell ellenőrizni, engedélyezni(!!) kontrollálása alatt tartani kellett volna! 

Szabályozásával elsősorban legalizálni a pénzpiacon, a jelenlétet, megkövetelni a törvény-szerűséget, s ha az nem megy, akkor szankcionálni, majd ha úgy sem, akkor határozott lépéssel kitiltani a pénzpiacról! A törvény erre biztosította a lehetőséget a számára, a jogosítványt, pl. Hpt. 141. § [s ehhez a kizárólagosságot is – Hpt. 138. § (2) bek. i) pont]. De.. 

Vagy akár a cégjegyzékből is töröltethette volna a renitenst!  Cgtv. 50-52. § 

Azonban –  nem véletlen – a PSZÁF nem tett semmit! 

Pontosabban – Hagyta! a kifosztó szemléletet. 

Minél teljesebben érvényre jutni. 

A kifosztást. Államilag. 

’Vezérelten.’ 

Hagyta beteljesedni – tökélyre jutni. 

Így a lehető legrosszabbat tette – a befektetők szemszögéből. 

Azonban az elkövetők szemszögéből? ~ A lehető legjobban cselekedett! 

Nem? Mit tehetett volna jobban? Oda... Semmit – ettől. Amit a gyakorlatban már művelt. 

Ez volt a legjobb, a legprofibb. Így a társadalom tömegeitől – a megkárosított állampolgároktól – milliárdokat lehetett kaszálni, kasszírozni, becsapva őket államilag, felülről. [A főtevékenység – amire kitalálták – arra persze alkalmas volt, a rendszer, szuper! Csillogó!] 

De –  nem lóg ki a lóláb? 

Ki nem látja?

Ez egy jellemző  módszer. Amit nem lehet véletlen ’végbe vinni’ vagy ’elkövetni’.   Nem!

//A milliós ’pénzjutalmakról’ azért ne feledkezzünk el, papírozás nélkül – állami (!!) cégnél!// 

Ez tudatos cselekmény, sőt! Cselekmény-sor. Sorozatos cselekedete igényel, igen, értelmesen, intelligensen. Tervezést! S olyan hatalmat – mely csak nagyon keveseknek adatik meg! Bizonyos pozícióban levőknek sem! Hiszen – több közhivatalnak, s bíróságnak is iránymutatást kell adni, (törvényeket jól ismerve) méghozzá szemben a törvénnyel. 

Ez a kiváltságos szervezet pedig nem más – mint a titkos-szervezetek keze lehet. Nekik van erre hatalmuk, tehetnek ilyen befolyásolást. Élhetnek…    korlát nélkül.   Ha nem is etikus…   

…s van rendelkezésre álló temérdek pénzük…

Tehát ha valaki nem ismerte volna fel eddig – itt, ezekben az ügyekben nem hétköznapi dolgokról van szó. Hanem teljesen más, nagyobb erők dolgoznak, sokkal nagyobb hatalmak, mint amiben egy hétköznapi ember gondolkodni tud.   A titkos háttér erők…

                                           …láthatatlanul… - de ott vannak mindenhol. S követik, követik az eseményeket, sőt –  irányítják! A bíróságokat…    ellenünk.  Sajnos…

…akik járnak a tájékoztatókra –  ők évek óta tudják ezeket. Már 2004-ben közölve lett, világosan. Mennyi mindent tudunk, mi s hogyan történt…   (de mi igyekeztünk felvenni a harcot) 

Azonban –  a mai baj: {s nekik is jó tudniuk! (Ha kevesen is szeretik hallani a hibájukat, szembesülni vele.)} A jelentős titkos-szervezetekre jellemző hibákat is elkövetik… 

Például: nagyon öntörvényűek. Azt hiszik, rajtuk kívűl nincs is más, a világon se. S azt hiszik, nekik mindent szabad. Mindent lehet. Törvénytelenül – is. Szabályok nélkül.  Így állnak a dolgokhoz. 

Nem használ semmit sem a demokrácia törvénye-i, sem az emberi vagy emberiességi törvények, csak a gusztustalanságok és embertelenségek sorozata, minden eszközzel, meg van engedve, szerintük – mivel nem mint emberek működnek.  /A cél ott felül ír mindent!/ Sajna... 

Így sem a tisztesség, sem az emberség, sem a magántulajdon szentsége (úgy járnak a lakásomba – mikor nem vagyok otthon – mintha már haza mennének, vagy az irodánkba is!) semmi sem jelent korlátot nekik, gondolják – még a bíróság sem!     /Annak is dirigál(hat)nak!/ 

Nem számít az emberség sem, nem, az emberi élet sem – korlátlanul működnek, a céljaikért. 

Ezért szenvedünk itt – a bíróságok folyamatos bűncselekményei által, s a bűnpártolástól, hosszan – hisz azt hiszik, az is joguk, [nekik nincs gátlásuk, s nincs határ, (netán tisztesség!)] hogy a bíróságoknak dirigáljanak. Olyan döntés szülessen – amit szeretnének...nem bízzák rájuk… 

Fentiekből következően. Tisztes emberi mérték – az maximum Önöknél létezik. Mint ilyen gátlás is. Ezért születnek olyan ítéletek, amilyenek. Így – sajnos, ők az Urak.     /Nem sokáig!/

Teremtő  leíratta… [most – nem!]

De az egyik legnagyobb hibájuk, nem tudnak önvizsgálatot tartani. S az elkövetett hibáikat elismerni, a törvényellenességeiket – mint az emberiség ellen elkövetett súlyos, Alapvető Emberi Jogok sérelmét – beismerni. Inkább fokozzák tovább bűneiket…  …tetézik… 

…mint egy valódi bűnöző…  …elvetemült bűnöző, akiben nincs, semmi jóérzés nincs. 

Így tetézik napról napra az elkövetett súlyos jogellenességeiket – már hetedik éve. Leírányítva a bíróságok döntéshozatalát, ellenünk, hamis ítéletekre késztetve őket – az igazság, a jog és törvényesség ellenében.      //Mert ha nem történne – jogilag már rég igazunk lenne!/

A tisztes emberek ellen.  A tisztesség ellen.   Lehet?…   ?

Mert annyira öntörvényűek, ha nincs igazuk, s tudják, akkor is azt állítják, igazuk van. Bíróság által is ezt juttatva érvényre. S megpróbálják elhitetni – akikkel csak lehet, s be tudják törni őket, ezekkel valótlanságokkal, hazugságokkal, hamis ítéletekkel – akkor nekik már jó.  

Azonban a kicsit is tisztes, ésszerű emberek azonnal látják – téves. Téves ez a szemlélet.

Józanul.          Értékítélettel

A tisztes önvizsgálat, s „bűnbánás” többet érne, s több ’szavazatot’, értéket, bizalmat is hozna.

/Nem kéne ’könyörögni érte’ – mint most a felszámoló  teszi! Hogy bízzanak benne!    Mire fel? / 

Ha tisztesen beismernék, inkább alázattal, mint nagy hangos szólamokkal bizonygatva nem létező igazuk – sokkal jobb, sokkal hasznosabb lenne. Emberibb. S így – értékelhetőbb. /Az egyszerű emberek számára mindenképp./  //Jobban lenne bizalmuk!// Egyenesebb! 

Mert –  ki nem hibázik? Mindannyian tökéletlenek vagyunk. Igen, még  én is. Természetes… Elnézést is kérek, ha valakit megbántottam, mert a modorom kissé nyers, erőteljes. Nyíltan beszélek, s az igazat is hamar megmondom – amit nem könnyű elviselni. /Így – őket se akarom bántani./ 

Igaz, aki nincs a hatalom székében, trónusán, hanem kitaszíttatva vár onnan, az még nem mutathatta be megbánását…   ő még nem gyakorolhat ’önkritikát’. 

Reméljük, megteszi. Rendesen. Amint módja lesz rá.  Kérdés – ’háttér-köre’ akarja-e? 

De a hatalom jelen birtokosainak is lenne ez ügyben az egyre fogyó időben bőven mit ’bánni’, önkritikát gyakorolni, mert a DP egyértelműen az ő saruk. S sokunk pénze – ott van. Elvették.  

A volt elnök rendszeresen hivatkozott arra a neves ügyvédi irodára – amelynek nevét én nem akarom ide írni, de akik ott voltak, tudják  – akit aztán a hatalom az egyik legmagasabb hivatali bársonyszékbe is beültetett, miniszteribe. [Ráadásul (ne kérdezzék) – i-gazságügyibe.] 

S ő ’nem kérte ki’ a pénzmosodás gyanúsítottat az USÁ-ból,(emlékeznek?) mikor aztán hazajött, akkor meg ő szaladt ki elsők közt a reptérre, hogy a ’jogi védelméről’ gondoskodjon, ellássa.

/Míg nem szóltak neki, hátulról, a haverok, te nem lehet, ez összeférhetetlenség lenne…    nem tudná? Nem fogja fel?/ 

Talán, nem véletlen – …  malőr… ? ?   Sorozatban… ?? 

A volt iroda-társa sem járt rosszúl, ő lett az ügyvédi kamara befolyásosa. S mint ilyen, a legnevesebb bűnelkövetői társaságok védője… a legnagyobb tolvajlások, bűnesetek ’védője’.

…….vagy – mivel erős érdeke is ezen ügyek – több…?? 

Így csoda-e, ha a jog-okosok eleve ki lettek zárva ezen ügyekből?  Kiszorítva?… 

Ha meg akar élni – a jövőben is munkát találni (s nem csak pert veszteni) – nem szállhatott az erős ’felső’ széllel szembe.    Nem?   Csak – külsős.

A Teremtő  látta ezt.

Ezért az Igaz Isten nem hagyta Önöket el, nem hagyta magukra. Segített

…A maga útján…   módján. 

Hát ennyit a törődéséről, tisztességről.     /Aki nem vak – látja./ 

Búcsúzom, azzal, senkinek ne legyen kétsége, minden kétséget kizáróan, jogilag mindent bebizonyítottunk, az állami felelősséget is, a PSZÁF kiemelkedő (hihetetlen rossz) szerepét, mivel mindig azt találta tenni – véletlen – ami a legrosszabb volt a befektetők szemszögéből és a tisztes jogalkalmazás szemszögéből.  Egyértelműen, sajnos.  Bizonyítva.

Így következett – s csak így következhetett csak be – ez a társadalmi méretű kifosztás, kifosztó cselekmény. Jogilag mindezt bebizonyítottuk, minden kétséget kizáró módon, törvények sorozatával, melyek mind megsértésre, áthágásra kerültek, konkrét bizonyítékokkal, (sok bizonyítékot fel se kellett használni! Oly egyértelmű volt minden…) a bíróságok nem azért nem adtak igazat, mert ne lett volna jogilag is igazunk…     …nem… …nem…  …más ok.   Tudják, akik követik ezeket. 

Tudják. Ők is tudták – igazunk van. Vesztettek – ha tisztességesen nézzük. 

De ezt nem bírják elszívelni. Így csak annyi történt, hogy maguk közt ugyan elismerik, igazunk van, de ezt nem adják meg, nem írják le jogilag…     ezt azért nem tudják. 

Annyi emberség azért van bennük – ezt el kell ismerni, tisztességgel – hogy ezen perekben, mikor nagyon jól tudják nincs igazuk, ki sem küldik a ’pervesztésről’ szóló csekket… ennyi. 

Nekik kéne „bűnbánatot érezni felette (ami történt), s a sok-sok szerencsétlen, becsapott, kizsákmányolt, ember nyomora, élete, s életmunkája megfosztása felett.   De – nem érzik. 

Helyette –  mint eddig ez ’felülről’ irányított volt – a bíróságot (is) vezérlik.

Kézi-irányításban.     Szintén – ’felülről’.

.   az egyik szervezetnek ez a módszere: felülről építkezik.  Piramis tetejét szereti fogni

Így nehéz tisztességgel helyt állni – de igyekeztem.   Isten előtt tiszta lélekkel. 

Ilyen erős ellenszélben is. Politikai eszközök, a teljes hamis eszköztár bevetése ellenében is. A lejáratás minden formáját eszközölték ellenem, csak hogy az emberek bizalmát elvegyék, csökkentsék, mert féltek. De a rosszból – szokásaikból, berögzöttségeikből – nem engedtek.

/Azonban a Teremtő Isten így is érvényre juttatta saját szavát: Példabeszédek 26: 27 Nézzék!/ Ha én nem is haragudtam, viszont – nézzék meg a csatolt anyagot. Szeretettel álltam, hozzá is, aki több éven át [4,5] a bíróságokra járatott, büntetőügyben vádolva… …hamisan.  S meggyőződésem – ez (ilyen út) nem vezet sehova. Csak – rosszra.

Én – ebben is – tisztességgel helyt álltam, igyekeztem, Istent szolgálva. Ő vezérelt – s vezérel. 

Engem ne keressenek többé. Nem akarok beszélni, senkivel.  Csak a tájékoztatókon. 

Ha valaki nem ért netán valamit, kérem, olvassa el újra, s még egyszer. Minden itt van leírva. S ha akkor sem értené – akkor várjon türelemmel pár hónapot [a bölcsességet Isten adja, (s közben kérjen értelmet, bölcsességet a Mindenhatótól, ő megadja annak, aki tiszta szívből kéri tőle, hittel)] – s utána olvassa el újra.  Addig pedig – Példabeszédek 4: 4; 3: 12; 2: 1-5; 

Ha pedig olyat akar tudni, melyre nincs szüksége, azt is értse meg. Nincs rá  szüksége.

.   Így ne is kérdezzenek – egymásról se – semmit se tőlem.  Soha.

Kérem, tartsák tiszteletben kérésem.  /Épp elég annyit tudni, ami őt érinti! Nem? Minek mást? /

{Én nagyon sokat áldoztam már az életemből eddig is Önökre.} 

Akinek semmi sem elég – azzal pedig én nem tudok mit kezdeni. Ezt is értse meg. 

Köszönöm az értékelésük. S köszönöm a sok-sok munkát, amivel segítették a közös érdekünk. Csak együtt érthettük el azt, amit elértünk. A tiszteletet is… 

…mert azért a másik fél is tisztelettel élt felénk. /Így van – …ha nem akarták, egy kicsit ezt megtanulták./ 

Sokaknak köszönöm a kitartást. Egész a végsőkig – a rendszerességük. Őszinte hálával gondolok rájuk. /Én nem biztos, így végig tudtam volna csinálni, mint ők…/ Értik, értékelik ezt.

S ne feledjék  – „Bizalmat soha ne adjanak alaptalanul!”Akkor nem csalódnak! /Családban se./

Utolsó  dolog, pár gondolat tőlem [józan tanács, ha megszívlelik]: 

Ezek a –  néhol még jelenleg is folyó (máshol lezárult) – eljárások, csak a mi kábításunkra szolgálnak! Nem jogi alapokon nyugszanak. [lásd: fentiek] Az – csak álcaként van hozzákeresve, ha van, mégis valamire azért hivatkozzanak…   de sok helyen ezzel sem fárasztják magukat a határozatok hozatalánál…     tisztességgel megindokolják (vagy próbálják). 

Ezért ne keresse senki a jogszerűséget, vagy a következetességet bennük!  Ne…e…e. 

Ha átfogóan szeretném feltárni, ezt az ügyet, s a körülvevő környezetét, akkor ehhez bele kellene menjek a hatalmak harcába, a politikába, csúnyaságokba, ha nem is elmélyülni itt, de elmondani valamit, egy-két rövid tényt, belemenni olyanba, amibe nem akarok, [pl. választások tisztaságába vagy hiábavalóságába, aztán a gazdasági összefüggéseit elemezni, stb.] amit nem akarok, hisz nekem soha, soha, de soha semmi közöm sem volt a politikához, részeihez, most sincs, s nem is szeretném, ha a jövőben is lenne. Ennyi – elég volt!   Elég!  Bőven!

Ezért –  nem is fogok!  Ne is kérjék, felesleges. 

Én politika-mentes voltam születésemtől, [ezért hiszek a Teremtőben, én ilyen nevelést kaptam, s ez bebizonyult, értelemmel is, jól láthatóan, így megszilárdult bennem, tántoríthatatlanul] ez az egy az, amiben hiszek, s ahova bizalmat adok, s amiben érdemes, ezért vagyok jelenleg is politika- (s befolyás) mentes, tartok ki szilárdan nézeteim mellett, értelemmel, tartva a tisztességem, s az akarok maradni a jövőben is. Szilárdan, megbecsüléssel.   Őszinte emberként.    Tisztesen. 

Én egyedül egyet – ezt is tudattam, tisztességgel – a Mindenható Istent vagyok kész szolgálni. Előtte pedig nincs politika.  Semmi!     /Ez nem változott, változik./ 

Senkinek. 

Csak …  –  ember. 

Tisztességes – s hitvány. Igen! 

S a végső  ítéletet – Ő, éppen Ő adja majd. 

Az szerint, itt a Földön ki hogyan élt, cselekedett. 

Mit érdemel. Ezen nincs mit ragozni – világos, egyértelmű. 

Akinek nem –  az kérje tőle a bölcsességet, szintén. Én – nem adhatok… 

          Többet.    Példabeszédek  4:5, 2:3-5;        Csak ennyit. 
 

         Tisztelettel –  
 

Patyi István Richárd

1204, Budapest, Alkotmány u. 1-3. 
 

Budapest, 2009. november 30.

Az embereket – mint civil állampolgárokat, egyszerű, tisztességes egyéneit a társadalomnak – soha nem lehet a titkosszolgálatok harcainak részeseivé, elemeivé tenni, ennek alávetni, hiszen ők alapvetően erre nincsenek felkészülve, nincsenek beavatva milyen nehézségekkel találkozhatnak, kik az ellenfelek, s mikre képesek. Így alakulhatnak ki nagy traumák, hihetetlen csalódások. Feldolgozhatatlan dráma, tragédia-sor, kiábrándultság a ’demokráciából’.  Különösen – tömeges méretekben, társadalmilag végrehajtani! 

Az ő  érzelmi-lelki és pszichés életük nem ehhez a mérhetetlen gátlástalansághoz van méretezve, nem, s aki ehhez van, azt is meglepné, ha hirtelen s váratlan törnének rá, visszaélve ’felülről’ a hatalommal, joggal, erkölccsel, mint itt a civilekre, ártatlan s védtelen egyénekre tették, a pénzügyi szektorból, vezérelten… Nem szabad, s nincs is erre senki rákészülve, köztük, nem is lehet… …ezt az erre hivatott társadalmi szervnek kell elhárítani. Civilek nélkül. /Be kell látni! Egymással lehet háborúzni, de ártatlan csecsemőket ütni-verni, gyilkolni – bűn./ S ha kivívták az igazuk – jog szerint (szakember s hatalom nélkül!) – igazat kell adni!!  Ez a tisztesség.   Különösen – Isten által! 

Ők képezve vannak erre, ez a hivatásuk, s ezt kellene – kellett volna – ellátniuk.Ha nem tették meg – szintén nem a civilek a hibásak, kár őket hibáztatni. /Mint tette pl. a felszámolói oldal./ 

Gyakorolni kellett volna a hivatását – s minden rendben. /Azért vannak a ’D’ kódjelű tisztek, nem?/ 

Azonban ami itt zajlott – Baumag, Dunaprofit, stb. ügyben – az kész tragédia! Tragédia-sor!

Az emberiességi kudarc! Gátlástalan cselekedet-sor, ártatlanok ellen, merénylet a civilek ellen! Ezért emelek szót! S írom le, mint római helytartó szavaival: ’Amit mondtam, megmondtam’ – értse meg mindenki. Főleg – a pénzt elvivők!S jogot vezérlők

S legfőképpen a régi Állambiztonsági Hivatal, a nagy pénzügyi bűncselekmények elhárítására létrejött gazdasági elhárítás – amelynek tagja volt Medgyessy Úr is, s a Pénzügyminisztériumi volt kollégái közül páran – akik nem elhárították, hanem éppen végrehajtották a népen, a nemzeten azt, ami hivatali kötelességük lett volna, elhárítani, amire esküt kellett tenniük! Hogy van ez – Tisztelt Hatalom képviselői?     Tisztelt – Elhárítás?     Árulók vannak ott? 

Tisztelt Állambiztonságiak?       Melyik állam pü.i biztonságára vigyáztak?       Vigyáztak? 

{Mert itt – csak kiszolgáltatták a népet, a szerencsétlen ártatlanokat!

Nyomorba és szegénysorsba döntve egy egész népet!

A civilek ellen viseltek hadat – háborút!

Megengedhetetlen eszközökkel!

Ez a – véleményem.

Ezért kellettem.

Istentől.} 

S azután is – nem segítették az állampolgárokat, a kárt szenvedett szerencsétlen embereket, miután visszaélésükkel póruljártak, kifosztották őket, egy (?) állami hivatal hanyagságából, hanem tovább visszaélve a hatalmukkal, ellenük viseltek hadat, a bíróságokat is leírányítva? 

Vezérelten ment az egész pénzügyi kifosztás… mint az ítélkezés hamissága is. 

Igazat miért nem kaptak – mikor a jog szerint igazuk volt, igazunk volt? ? 

Különösen az állam elleni perben? A PSZÁF korrupcióit bizonyítva? 

Miért?   Vagy…  – minden korrupt lett, itthon?  Bíróság is?

                                                            Ki az Úr? ~ MOSZAD?

Hiszen a korrupció rövid, tömör fogalma: nem azt teszi egy hivatal-nok, amit a törvények szerint tennie kellene. /Az már mindegy, hogy milyen ráhatásra, befolyásra, pénz vagy hatalom szava parancsára. Félelem...  Mind – korrupció, európai egyezmény mértéke szerint. (Irányadó ránk is.) Ratifikálta Magyarország./  

Visszatérve az alapgondhoz: civileket nem lehet a titkosszolgálatok harcainak alávetni. NEM! Őket áldozatokká tenni. Aztán rájuk mutogatni újjal.  Nem lehet.  /Egy tisztességes társadalomban se!/ 

Mint a folytatásban se, valós háborúban sem lehet civileket lőni, civilek ellen harcot viselni. Ez a legalapvetőbb emberiességi törvények elleni vétés, minden egyezmény durva felrúgása. Ha tetszik ez most, hogy megmondom, ha nem. /Törvények, egyezmények, nemzetközi szerződések./

.Minden törvény felettiség?   Hitlerológia-idea?

Így van. /Nemzetközileg ezt mindenki tudja. Pl.: Legutóbb most, úgy tudom Izrael állam ellen folyik egy ilyen eljárás, mivel ott az év eleji (s tavaly év végi) háborúval szintén megsértették ezt az alapvető alapelvet, mikor kórházakat, iskolákat lőttek. Ezt – nem lehet. {Más módot kell találnia, ha úgy gondolja valaki, netán a betegek vagy a gyerekek közt van az ellensége.}/ 

A civilek elleni harcot – ha visszamegyünk a történelemben – még a barbárok sem folytattak, a legkegyetlenebbek se. Mert már évszázadokkal, sőt évezredekkel ezelőtt is tudták – az csak gyilkolászás. Nem más. Ma is így van.          /Különösen – éhhalállal, gyógy-ellátás nélkül, kegyetlen… sokak!/ 

Ezért tiltja ezt ENSZ egyezmény is.    /Elvileg ma már –  civilizáltabbak vagyunk, nem?/ 

A fentiek miatt – éppen ezért – a civil áldozatok ügyét civil módra kell kezelni. Az ő ügyüket a civil jog szerint kell megítélni. Tisztességgel – és igazsággal.  Ennyi.  Ennyi ez az ügy.

/Függetlenítve a titkosszolgálatok, -szervezetek egyéb ilyen vagy olyan harcától./

Nem lehet keverni a kettőt – az súlyos nézeti hiba.  Súlyos. 

S ha demokratikusnak kikiáltott társadalomban élünk, biztosítani kell nekik az alapvető jogokat, a joghoz való jogot. S a jogi előírások által a társadalom garanciába foglalt elveit. Másképp a társadalom léte vész el.  /Maszlag lesz minden írott törvény. Nem?/ 

Az, amelyiknek alapjaiban nem hisznek a polgárok – az nem tud fennmaradni.      Széttöretik…

Ha meghasonlik – önmagában. /Pl.: A demokrácia – nem demokrácia./       Évezredes bölcsesség.

.Máté 12: 25, Márk 3: 24, 25, 4:22-24

A titkosszolgálatok harcolhatnak – s harcoljanak, hisz nyílván ezért vannak – folytassák munkájukat, de csak a maguk keretei között. A civilek itt – alapszabály – civilek. Különösen, amennyiben civilek tömegeiről van szó. Óriási tévedés keverni őket – főleg: az ellenféllel!

Ez – hazug tév-kép! Beteg… idea.

A civilek úgyis hátrányt szenvednek. Mert részei lettek, annak, aminek azt se tudják mi az, amibe csöppentek, nem is érthetik, meg mert az ő pénzük vitték el, hátrányuk vitathatatlan. Pereskedniük kell – hogy egyáltalán visszaszerezzék.  Irányított ’jog’ ellen… 

Pereket folytatniuk kell azért – ami az ővék. Ami idő, pénz, s idegesség. Kiesés.  

Szakértelem hiányában ügyvédhez kell járjanak, ahol megint sok idő, pénz, idegesség jön. Aztán a bíróságra járogatás – szintén ugyanezt eredményezi. /Elveszi a tisztességes létük./ 

Ezekből az derül ki – az embereket semmibe se nézik. Semmibe. Nem embernek – még állatnak se. Hogy kiteszik ilyeneknek, s aztán még a bíróságokat is leirányítják. Ez nem tisztességtelen – sokkal több annál.   Embertelen.  Teljesen kivetkőzött ember tesz, tehet csak ilyet. Kicsit tisztességes – már nem.  Nem fog.  Mert…   van tisztessége. 

A jog pedig a civileket a civil létükben – megilleti.      Mindenképp.             Tisztesen.

/Ha demokratikus keretek közt gondolkodunk. Ha meg nem – elintéznék ők maguk…/

Röviden ennyit a tisztességről, az ’eljárásokról’. S a nemzetközi jogról. A háborús esetekre is védve van – nemzetközileg – a civilek joga. Itt pedig nincs háborús övezet se…   …elvilegh… 

Hivatalosan…  …így – végképp nem lehet, dicstelen, a civilek elleni harc. S meglepő. DÖBBENET!

Csak itt eshet meg – Magyarországon. Manapság. A nemzetközi jog ellenére – sincs jog! Semmi

Minden ép ész – minden jog ellenére!!! 

A felszámoló  – most bizalmat szeretne. Úgy látszik, amikor valamelyik megszorul, akkor ez a módi náluk. /Nézzék meg, anno Balázs is ezt tette, mikor a nyakára tették a felszámolót. Egész bizalmi kérdést csinált belőle – nem jogit – hogy ki, (mely ártatlan civil!) hova megy, be mer-e jelentkezni a felszámolásba! Emlékeznek? Azok bizony – meg is lettek fenyegetve! Mennyire tisztességtelen ez – mikor van jog, s az szerint kell, kellene rendezni a civilek ügyeit, nem? Legalábbis – szerintem… ha nem – minek a jog?/  Így – összezavarják őket… 

De –  szabad-e bízni?   Ezek bizalmi kérdések?  Hisz ezek – pénzügyek! 

A polgári életre vonatkozó polgári jogi szabályozás lenne irányadó számunkra.   Nem? 

Hisz régi alaptézis: márpedig pénzügyekben nincs barát, család, vagy rokon, nincs testvér se, szól a mondás, de a Biblia, mint Isten Szava is ezt tanítja: ha pénzről, vagyonról van szó, családon belül is szerződést kell írni! Le kell írni!     Úgy lesz tiszta.     /Nem később mást mond./ 

Azaz: nincs bizalom. /Ha valaki könyörög érte – annál rosszabb! Nem véletlen teszi! Bajban van./ Bizalmat csak a megfelelő helyre – Isten felé – lehet adni, mindenütt máshol szerződést kell írni. S akkor is csak úgy adj, ha azt végiggondoltad, ha nem kapnád vissza, akkor sem fog hiányozni, különösebben.   /Az már nem a pénzpiac nyílt tevékenysége lesz, ami garantált!!/* 

Máskülönben, amikor pénzre lesz szüksége, valakinek, ő lesz a legsegítőkészebb, legbensőségesebb, behízelgőbb, mindenben neked ad igazat, támogat, amikor viszont vissza kellene adni – ő lesz a legádázabb ellenséged. Késik. A legbőszebb támadód, eltapos.

Mindent kitalál ellened…

Kölcsön csak akkor adj, ha nincs elég ellenséged. Haragosod. Lesz. 

A pénz megrontja az emberi kapcsolatokat is. Pénzügyi kérdésekben bizalmat is így csak akkor adj, ha rosszat akarsz magadnak. Meg kell maradni a tényeknél. Tiszta jogi útmutatóknál, hogy ne csalódj aztán. /S mindenki addig nyújtózzon, ameddig a takarója ér!  Nem?/  

Isten ezt kéri!  /Még családban is!/ 

Na, letisztul lassan mindenkiben a zűr… 

Így szeretném kérni a megértésük, az alapgondolat tekintetében is, csillapodnunk kell, hiszen pár hónap s kezdődik a politika sajátos virtus-tánca, harca. Ebben mi nem kívánunk részt venni, hiszen mi magánemberek, emberek, és mint ilyen, civilek vagyunk. Nem része ennek. 

Ezért időben visszább kell húzódnunk, ezt tesszük, s csak a tájékoztatókat tartjuk, kéthetente, 2009. december 08.-án lesz, 14,00-kor, a Kossuth szobornál, majd dec. , utána január 12.-én.

S a folyamatban lévő peres ügyeink visszük.    Kész. 

Most még teljesebben visszahúzódva, ne zavarjuk ezt a sajátos virtus-táncot. Mi tiszteletben tartjuk őket.   /Ha ők minket kevésbé is!/ Én azonban – erre kérem Önöket.      Tisztelettel –  

Javaslom:   „Legyünk türelemmel, húzódjunk vissza…   várjunk.      Vagy a Teremtő segít – vagy…”

Ez is inkább egy szeretetteljes dorgálás, a jobb felé  intés – Példabeszédek 3: 12-nek megfelelően – a jobb és tisztább (tökéletesebb) útra nevelés szándékával, a tisztesség  és a jog felé, egymás tiszteletben tartása és megbecsülése, értékelése felé, mint valódi feddés lenne. Vagy – dörgedelem lenne…

/A rossz akarása meg szóba se jön. Értelmes intelligens emberek közt – minek?   ~  Inkább az értelmes lét! Hát nem?  Nem jobb vidáman boldogan élni? Békében?/

      A másik tiszteletével…

Ezért mi maradtunk mindig a tisztesség  – s a jog tiszta útján!

Ha módunk lett volna másra is… 

Hála a Teremtőnek, magasabb intelligenciájának, bőven tehettük ezt!    S tehetjük…      ma is. 
 

Én – a legmagasabb intelligenciát szolgálom…               tisztán. 
 

S ezt tudom nyújtani – Önöknek is.  Önzetlenül. 

      Tisztelettel –  
 
 
 

Patyi István Richárd

1204, Budapest, Alkotmány u. 1-3. 
 
 

Budapest, 2009. december 30. 
 
 
 

Mellékletek: W. jogellenességei miatti felmentési kérelem 

Én – ezennel visszahúzódtam. 

S továbbra sem hiszek az embereknek. 

Sem egyik, sem másik oldalnak. Nem! 

Csak –  és kizárólag – Istennek. 

Ott viszont tiszta szívvel, őszintén, mint a frissen hullott fehér hó  leple a tájon…, vagy a cseppkőbarlang mélyén kristályosan csendülő  zene tiszta hangvilágával, netán a kis hegyi patak sziklák közt futó fürge kanyargásának áttetsző, megtisztult vize…   …íly tisztasággal igyekszem haladni továbbra is.  

S ezért is kell távoznom innen. 

Mert bár  én nem megyek a politikához – az ide jön. S gusztustalanságok sorozata történik, történt, s ma is folyamatosan…       …bár többször kértem, mégis… 

…úgy használják a lakásom s az irodám – mintha hazamennének… 

…s nem elég a bíróságokon elszenvedett sok-sok joghátrány… 

…még itt is, a magánszférámban is folyton túrkálnak… 

…belemásznak a gépeimbe, a távollétemben… 

…most legutóbb a törvényeket törölték le. 

Mert akkor azokból vált nyílvánvalóvá –  

Milyen újabb, s hatalmas jogsértést követtek el a káromra, büntetőügyben. Mentve maguk… /S persze a haszonélvezője a volt felszámolópártiak, galád és hamis rágalmazói… ...undorító./ 

Sajnos, hogy ilyenek megesnek – s aztán az igazságot sem ’bírják elszívelni’  – erről írtam fent, a bevezető oldalakon, túl önteltek ahhoz, hogy belássák, ha hibáznak, ragaszkodnak görcsösen a hazugsághoz, akkor is, ha tudják, hazugság volt az…       amit rólam terjesztettek. 

De az –  hogy jogilag kimondják – ehhez gyengék, nem bírják.

/Úgy is mondhatnám, hogy hitványság, de én így nem beszélek, tudják Önök, bár durva tett, volt, kocsmai kifejezés lenne, ami ha igaz is, nem élek vele. Én maradok az én kifinomultabb szóhasználatomnál, s értsen minden olvasó abból. Elnézést is kérek érte, mindenkitől./

//Az hogy ki hogy szűri le magának, s mit – az már az ő dolga, fogalmazása.// 
 
 

*-gal jelzett részhez egy aprócska gondolat: 

Azt meg csak a háttérnek – a nagy okosoknak mondom, üzenem – hogy amit újabban kitaláltak, miszerint kimondják ugyan, hogy pénzintézeti tevékenység volt, de még sem az, hanem igyekeznek úgy beállítani, mintha kölcsön adtunk volna, egyedileg, ez sem állja meg a helyét. Én ezt már jogilag is bebizonyítottam a peremben, miszerint szerintem a szerződés az volt, azt a fajta befektetési formulát tükrözte, amellyel az egyik befektetési szolgáltató már rég a pénzpiacon jelen volt a konstrukciójával, amit (igaz akkor még ritkán) ma már általánosan használnak a bankok is, szinte mindenütt, csak ott tőke- és hozamgarantált, kifejezetten rövid távú pénzügyi befektetésnek nevezik, amelyik szinte megtévesztésig hasonlít a betétre történő pénzelhelyezésre, de nem az. Nem az, még sem az, hogy annak ellenére ugyanúgy fixen garantálja előre a hozamot, mint itt, ami egyébként (helyesen) – minden pénzügyi szolgáltató esetében, nem csak a Baumagnál – kamat lenne. Ezek a pénzpiaci trükkök – de azért egy sincs bezáratva közülük. Felügyelettől.  /Főleg nem úgy, hogy az ügyfelek pénze is ’eltűnne’!/    

Működnek, ma is…     bárki szétnézhet a pénzpiacon – legálisak. 

A PSZÁF még ma sem intézkedik ezek felé sem, még ezen szolgáltatásaik sem tiltja be! 

Visszatérve – miért nem állja meg a helyét? Ez a hamis, ’kölcsön-adás’  szindróma-betegség? A válasz nagyon egyszerű: azért keresik ezt az utat, hogy ne kelljen visszafizetni a pénzt, nem? Azonban ez – csak egy újabb öngól, mivel ha egyes személyek adnak kölcsönt egyeseknek [akkor lehet, igazuk lenne (nem véletlen hintettük ezt el!)] azonban itt nem erről volt szó! Itt egy [pénzpiaci] tevékenységet folytató áll – sok-sok magánügyféllel szemben. Akkor pedig – még ha ’kölcsönnek’ is minősítenék azt az ügyletet, amire így dokumentum sincs, hiszen a dokumentum velünk együtt azt állítja, hogy üzletrész, mint értékpapír adás-vétele történt meg, s a képződő árfolyamnyereség után, mint adókötelezettség alá eső jövedelem után az adófizetés is megtörtént. Dokumentumok ezreivel bizonyítottuk! 

Így – tehát nem fejeztem be, miért hiábavaló az az okoskodás is – leírom: nem csak így tartozott a PSZÁF felügyelete alá, hanem a hamisan kitalált ’kölcsön-szindrómás’ betegség is oda tartozott volna! Ha annak ’át is minősítik’!   /A dokumentumok – mint bizonyítékok – ellenére!/ 

Ugyanis ha az egyes személyek kölcsönt adtak – ami nem igaz, kérdezzenek meg bárkit, de tanúvallomások sora is bizonyítják, ítéletek is – akkor nézzük a másik oldalról, a szolgáltató milyen tevékenységet végzett? Ez esetekben ő ’hitel-gyűjtő’ szövetkezet volt!!!

Azt pedig csak engedélyezett hitelintézet végezhet a pénzpiacon!  Igaz? 

Ismételten odajutunk – hitel-folyósítást, gyűjtést (ami pénzintézeti tevékenység!) csak és kizárólag olyan pénzintézeti tevékenységre jogosultak végezhetnek, akiket a PSZÁF-nak ellenőriznie [s a helyes pénzügyi mederben tartania] kötelessége!   

Állami kötelessége – egész Magyarország területén! 

Azaz: a lényeg, ugyanolyan hitelintézeti és pénzintézeti – s PSZÁF felelősségi – kérdést von maga után, mint ami elől éppen most, ezzel [az új okoskodással] kibújni szeretnének! Mintha nem értenék a befektetési szolgáltatást – s annak kereteit…     …hogy zajlik a pénzpiac. 

Sajnálom…   […vagy inkább – nem akarják megérteni!?…] 
 

A demonstrációkat is átvariáljuk, csak egyszerű ’megbeszélések’ lesznek, mivel a diktatórikus hatalommal szemben az talán lázadás lenne, [vagy annak tűnik szemében] s nem a tisztelet megadása. Amire a hatalom felé engem Isten általi parancs kötelez:    Róma 13: 1-4  olvassák el. 

Persze, nekik nincs ’halló fülük’ – tudom…