Make your own free website on Tripod.com

Főoldal

Lista

15. TagtájékoztatóTisztelt Tagtársaim!

Szeretettel köszöntöm Önöket újra!

A nyár kellõs közepén vagyunk - de hála Istennek a befektetõink java része
továbbra is aktív!

Eseményekben nem tudom ki hol marad el, ez nyílván változó egyénenként,
így megpróbálok újra egy rövid átfogó összefoglalót nyújtani. Mi is
történt az elmúlt napokban?

Balázs Lászlóval kapcsolatos korlátozó rendelkezésekrõl szerintem tud
mindenki. Ezt a sajtó tálalta. Azt már kevésbé, hogy mit jelent ez a
vagyontárgyakra vonatkozóan.

Elvileg minden fellelt Baumag vagyon zár alá került - a rendõrség szerint.
Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy továbbra is a Baumag vezetõi
rendelkeznek felette, ha kell egy-egy számlát fel is oldanak a zárlat
alól, hogy a cég normál mûködését ne gátolják, funkcionálhasson. Ez persze
a tagokban kérdések sorát veti fel.

A demonstrációkkal most sem pihentünk, folyamatosan tartottuk õket, hogy
igyekezzünk társadalmi nyomást gyakorolni az ügyben felelõs szervekre.
Sajnálatos módon az igazságszolgáltatás nagyon lassan dolgozik, ha
akadozva gördülnek az ügyészség kerekei akkor még semmit sem mondtam
ezzel. Egyszerûen arcátlan amit mûvelnek.

Ha bûnözõk lennénk - nem ártatlan becsületes emberek, akkor még talán az
Igazságügyi Miniszter kiállására is számíthatnánk, bizonnyal hallották
Önök is csak akkor kívánt a helyén maradni, ha Medgyessy úrtól megkapja a
megfelelõ anyagi támogatást a bûnözõk jobb körülményeinek megteremtéséért.
Közben a Minisztérium épülete elõtt mi skandálhatjuk:

" Bárándy-család - hol az igazság?" vagy azt

" Hol a tisztesség? Hol az igazság? Mert itt csak a gazság!" Soroljam? Nem
sorolom tovább.

Gondolkodni mindenki tud maga is. Tudja mi merre - hiszem én.

Így mivel csalódottak voltunk a magyar ügymenetekkel, voltunk a
Köztársasági Elnök Palotájánál - harmadszor is. Mivel petíciónkban a
sürgõsségre kértük fel, mint az ország vezetõ tisztségviselõjét, s a
demokrácia legnagyobb biztosítékát, hasson oda - mi történt?

A maximális idõ - 30 napon belül választ sem kaptunk tõle. Sûrgõs! Ezek
után egy keményebb hangú petíciót fogalmaztunk meg számára, mivel sok
tagtársunk kórházba került, sokan olyan betegek, hogy nincs pénzük
egyszerre a mindennapi megélhetésre és a súlyos betegségük kezelésére,
amelyben tudattuk akkor a mentõszolgálat fenntartása is teljesen
felesleges, mert ha embertömegekért nem teszünk meg mindent, hogy
megmentsük õket, akkor egy balesetnél csak egy - két ember megmentéséért
sincs értelme aggódni különösebben. Minek - ha több ezerért nem? Valamint
összehasonlítva a gázkamrás esetekkel közöltük, ez a fajta kínzás sokkal
kíméletlenebb, mert az éhenhalás vagy a kezeléshiány lassúbb halált
eredményez, mint a múlt században alkalmazott módszer. Ráadásul most a
lelkeket is megtörik - látszatra ugyanis mûködik igazságszolgáltatás, van
jogi intézménye. Mi a valóság?

Több újság is foglalkozott most a témával, de akik onnan akarnak
tájékozódni, azoknak valószínû lesz pár hiányos információjuk.

Az elmúlt napok egyik kiemelt eseménye volt például a felszámolóbiztos
által összehívott gyûlés. Információban ott sok újat nem tudtunk meg tõle,
azt tényként említette, hogy három pert indított a Baumaggal szemben.
Valamint a bûncselekmény tényét megalapozottnak látja.

Hitelezõi választmány megalakítására került még sor, amelyben én eleinte
nem kívántam részt vállalni, de a tagok kifejezett véleménye alapján
vállaltam a választmányi tagságot. A lebonyolítása érdekes volt, eleinte
engem kihagytak volna, de a tagok beköveteltek, majd a tanácstalanság után
végül Gyalus Ferencné, Bakó János, Patyi István összetételben szavazták
meg a választmányt.

Hangsúlyoztam ott is, szerintem elképzelhetetlen az, hogy csak a gazdagabb
vagy jobb anyagi körülmények között élõ tagtársaink kapják vissza
befizetett pénzeiket, (tegyük fel, pl. akik be tudták fizetni a
felszámolónak az egy százalékot) én képviselni kívánom mind az összes
befektetõt, függetlenül attól, hogy bejelentkezett-e a felszámolási
eljárásba vagy nem. Véleményem szerint mindannyian befizettük a magunk
pénzét, millióit a Baumaghoz, így az elképzelhetetlen, hogy csak egy
párnak adnának ebbõl bármit is vissza! Már a francia forradalom vívmánya
volt az egyenlõség! 1781-ben.(Amibõl kifejlõdött a kapitalizmus is.)

Szóval a megoldás szerintem egy nagy érdekképviseleti szerv létrehozása
lenne. Elvileg a saját szövetkezetben kellene az irányítást átvennünk, s
gyakorolnunk, de mivel ez nem mûködik így kénytelenek vagyunk egy központi
érdekképviseleti szervet létrehozni. Ez tulajdonképpen már alapítási
szinten el is készült, a bíróságon van beadva bejegyzésre. Mindenkinek
minél hamarabb be kellene lépnie ebbe a szervezetbe. A neve:
Szövetkezeti-tagok Érdekérvényesítõ és Pénzvisszaigénylõ Egyesületi
Közössége / SZÉPEK /. A tagdíj kb. 3.000.- ft/év körüli lenne. A tagjai
teljes körû képviseletét ellátná.

Ezt az egyesületet ugyanúgy építenénk fel mint a Baumag hálózata felépült
az országban. Vidéken mindenütt lenne egy-egy iroda, helyi vezetõkkel
Budapesten is. Ehhez önkéntes segítõk jelentkezését várjuk. Aki csak tud
most segítsen! Ha pár órát is - ez nagy közös munka lesz! Mindent
számítógépre is kell vinni.

A Medgyessynél több demonstrációt is terveztünk. Szinte folyamatosan - s a
rendõrség folyamatosan tiltotta. Ezek jórészét bíróság elõtt megtámadtuk,
így már egy csomó anyag van a kezünkben amivel a törvény szerint nem
tiltható demonstrációkat a rendõrség, a titkosszolgálat, a bíróság -
jogtalanul, alapvetõ alkotmányos jogot korlátozva - végül mégis tiltott.
Ezáltal a polgárokat megfosztották demokratikus alapvetõ joguk
gyakorlásától.

Folytathatnám - de mivel? Sok helyiséget megnéztünk, mivel a felszámoló
elvette tõlünk a saját tulajdonunkat, kérésre sem hajlandó visszaadni még
az újpesti irodát sem a tagoknak.

Következõ irodánk az V. ker. Semmelweis u. 1-3. sz. alatt lesz, amit
pénzért bérlünk (eddig én fizetem). Valószínû lesz egy délpesten, egy
pedig északpesten.

Folytathatnám a Bánáti - Bárándy féle demonstrációkkal amit rendre
megtartunk, s az erkölcsi visszásságát ki szoktuk emelni, hogy bár e két
jeles személyiség igazságosztó szerepkörben ül mégis a bûnözõk jogaiért
vetik be tekintélyüket. Etikailag a magyar társadalom számára ez
elfogadhatatlan. Gondolják felül cselekvéseiket.

Úgy látszik azért valami történt: kormány-válság alakult ki a tegnapi
nappal. Kinek meglepõ?

Sok tisztelettel Önök iránt -

Patyi István

Kelt: Budapest, 2004. augusztus 20.