Make your own free website on Tripod.com
Főoldal

Menü


Bakó Úr - az én, mint magánemberi válaszom, Önnek.Én a belharcot nagyon hátrányosnak találom - ezért nem kívánok benne részt
venni. E mai a határ.

Amit én követendonek tartok: - a Korinthusbeliekhez írt elso levél 13.
fejezetében van jól megfogalmazva (jobban én se tudnám):

"Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs
énbennem, olyanná lettem, mint a zengo ércz, vagy a pengo czimbalom.

És ha jövendot tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt
ismerek is; és ha egész hitem van is, ugyannyira, hogy hegyeket
mozdíthatok ki helyökrol, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok.

És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tuzre adom is, szeretet
pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból.

A szeretet hosszúturo, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem
kérkedik, nem fuvalkodik fel.

Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra,
nem rójja fel a gonoszt.

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.

Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltur.

A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendomondások,
eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret,
eltöröltetik.

Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás.

Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint
gyermek, úgy értettem, mint gyermek; minekutána pedig férfiúvá lettem,
elhagytam a gyermekhez illo dolgokat."

Úgy tudom, Ön Isten félo ember. Ezért bátorkodtam magánemberi válaszom
erre alapozni. Amit Ön is jól ért.

Majdnem 2.000.- évesek e szavak. És ma is idoszerunek érezhetjük. Kétezer
éve ott állnak - s aktuálisak. Amit mi mondunk ma - ér valamit majd
kétezer év múlva? Netán ennek töredéke, csak kétszáz év múlva? Netán van
oly bölcs közöttünk, akiknek szavaira tisztelettel fognak emlékezni csak
20 év múlva? Tud olyat tanítani?

Még a két évet se merném senki esetében megkockáztatni. Merész dolgok ezek
- ha ember teszi.

(Netán szavain jelen idoben is nevetnek? Nevetségesnek hatnak?)

Így fejezzük ki oszinte tiszteletünk, s maradjunk békében.

Tisztelettel -

Patyi István

Búcsúzóul arra kérném szeretettel és tisztelettel - ha megfogadja
mindenkinek jó lesz, ha nem, hát nem (kényszeríteni senkire nem lehet) -
hogy szeretettel álljon a befektetokhöz, ne önzo vagy irigy v. bármi más
módon. Tiszteljük meg Oket! Ha mások is.

Ettol lesz színes és szép az élet! De aki nem az, abból nem kell
ellenséget kreálni. (Mert nem értem meg, v. irigykedem, v. hiúság kínoz,
v. bármi más. A szeretet mindent legyoz.) Aki nem szeret - nem ismerte meg
Istent.

A lényegi tanulság:

A tagok érdekét kell elsosorban szem elott tartani.         Éppen ezért
kérem:

Ne kezdjen belso harcot. Az nem etikus. S nem szolgálja a befektetok nagy
közösségének érdekeit. Egyetért?

Egyet tud érteni ebben velem?

Köszönettel venném.

Akkor kérem ennek szellemében a következokre:

Ha már együtt kell dolgoznunk - azt próbáljuk valami etikus keretek
között, a befektetok nagy közösségének érdekeit szem elott tartva végezni.
Az o legnagyobb hasznukra, nem információk eltagadásával mind elolem, mind
o elolük. Úgy már valami nem korrekt, sérülnek a jogok. Erre kérném,
tisztelettel. Köszönöm.Köszönettel -
Patyi István

Háttér információ a Bakó – féle levélhez, csak a komolyabban érdeklődők részére.