Make your own free website on Tripod.com

Menü
N E M  M I N D E N K I N E K

 

 

Készült: 2005. október 20 - november 20.

Lezárásra került: 2005. november 20.

Közzétételre került: 2005. november 22.

~ kiegészítő melléklet ~

 

Cél: Rövid tájékoztatásul szolgáljon a bővebb és komolyabb ismeretanyag

elsajátításához a Teremtő Isten velünk kapcsolatos szándékáról,

a helyes útról.

 

A földi lét oly gonosz – pusztítás jön rá Istentől.

56 Zsoltár 8-12

Haragja mikor tör ki? Nézzük: Jeremiás 29: 3,4;

Ha nem fogadnak szót szavának az emberei…

Főleg azok nem, akiknek ismerni kellene az Ő elhatározását, útmutatását és parancsait…

Természeti katasztrófák is lehetnek – Jeremiás 12:14-17

Előre figyelmeztetett. Jóelőre. Jeremiás 20: 11-13; 21:5,6; 22:3,16;

Ezékiel 33: 1-12; 18: 24, 7 senkit nem nyomorgat!

Főleg nem az időseket, árvákat, özvegyeket! Ésaiás 1:17, 18 Jeremiás 1:8, 17-19; Ezékiel 3: 17-19; II Mózes 20: 12; 21:17; V Mózes 30: 20; Ezékiel 34: 16, 23-26, 30, 31; 36:11,17-19, 23-27, 28 – Ha azt cselekszi, jó dolga lesz. Isten áldása kíséri. De ehhez meg kell térni! 31, 20:43,44

Mert ha nem – miért cselekszik az Úr? Nem sajnálatból! Cselekszik… Ésaiás 27:8, 59:18, Ezékiel 7: 27

Az igazságért – s neve megszenteléséért! Mert az Ő neve dicső! Példab 15:11, 8, 9; 24: 12, Ésaiás 43: 25,26 Örökkön áldásra méltó!

Ha áldjátok őt – ő is megáld!

Megtisztít, népévé tesz, fogad! Ezékiel 36: 36,38; 37: 6,13,14; Jeremiás 29:13

Ésaiás 44:6-8,24-26; 45:5-9; 46: 9, 10, 11-13;

Ezékiel 36:11 – több jóval lesz. Egybegyűjt. Ezékiel 37: 21,22, Jeremiás 29:13, Ezékiel 36:27, 37:14 adja Isten a szellemét, ha kérjük. S mire? Mit kell tenni?

Megdicsőíteni az Ő nagy nevét: Ezékiel 36:23,24 ; 39: 7

Ez a mi feladatunk! Tenni, tenni kell hát! Ezékiel 37: 21, 22 Beviszi egy helyre, s nagy nép lesz! Többé nincs megosztottság, nincs két külön királyság! (Izrael, Juda)

Isten lesz az Istenük 37:23 Később erre ráerősít az Ezékiel 37:27 – ben.

Egybegyűjtetve békében, bátorságosan laknak – 38:8!

S parancsolatait megőrzi e nép – 37: 24. Mely parancsolatokat? Amit a szívükbe helyez (36:26,27). Ésaiás 11: 1-12; Erősebbé teszi: Ezékiel 28: 25,26; 34:23;(12), 37:14,27; Hós 3:5

Tehát kerek a világ. Visszajutunk ugyanoda, ahonnan elindultunk ( mint az élet egészében – porból lettünk – porrá leszünk). Közte egy nagyon fontos dolog van:

Hogy élünk? Hogy cselekszünk? –

/Ez mond el mindent rólunk, ez alapján leszünk megítélve./

Megszenteljük Istent szívünkben? Dicsőítjük?

Dicsőítjük őt megfelelő mértékben?

Vagy inkább lázadunk ellene?

Mert mi okosabbak vagyunk… Ezt így, úgy kellene… Nem! Ne tegyük!

Ő magasabb, fenségesebb, bölcsebb… Ésaiás 55: 6-11

Mert ha tesszük, (ilyenre vezéreljük magunk) – csatát vív velünk a Teremtő. Ezt ki szeretné?

Mert a napja eljön… Lángolón, mint sütőkemence… Ésaiás 2: 11,12; 5:20; 8:13, 10 ; 12:1;

37Zsoltár 9-11; S megváltoztatja a Földet. Ésaiás 11:1-9, - 11;

“Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, s a jót gonosznak!” Ésaiás 5:20

“Aki gonosznak mondja az igazságost, és aki igazságosnak mondja a gonoszt, egyaránt utálatos Jehovának!”

Ezékiel 44: 6,20-23; Zakariás 2:8, 3:9, 4:6,9, 5:3,4 7:9-12, 8:16 Malakiás 3.5-12, 16,18;

Eljön a nap! Jeremiás 29:13, 19; Malakiás 4:1 (3:2), 3; Emlékezzetek meg…

Tűz által – Zakariás 13:9 – / Ezékiel 5:1,2,12-ből /

Közben – Sokak hangja hallatik… – 143 Zsoltár 5/c-9, 10, 11,12.

S akkor mit tesz az Úr? Ezékiel 37: 14, 21-24, 27; 39: 7; - szemben a Jeremiás 44:26 – al.

Elbújhat akkor valaki is Isten elől? Jeremiás 23: 23,24 Jelenések 18:6???

Mit kell tenni? Jeremiás 22: 3, 18:6, 11:20, 9:23,24, 10:10-16, 9: 12, 5: 21-31, 29:13, 24:7, 31:31, 33,34, 32:27, 37-41, 33:15,16; Ezékiel 44: 20- 25;

 

 

Jeremiás 3:1,4,5,8,9, (2:24), 14,15,20,25; 4: 2, 4, (31:31-34), 8,14,22, 5:1, 18,19,21, 28, 29

Jeremiás 7: 3- 7, (-12), 23,24; 20:13, 21:12; 22:3; 9: 3,4,9, 13,15,17, 23,24; 10: 10-14; 11: 2,3, 6,7,10,11,14; 16: 17,18; 21: 12,14; 22: 3,8,9,16; (1:8,17-19; Ésaiás 1:17), 23:5,6, 14,23,24; (25:14-38); 34:16,17; 33:15,16;

Ezékiel 18: 9-12,13,21-23, 27, 28, 32; Legalább most cselekedne…

Sokuk neve mellé oda kellett tenni a keresztet. Ezen árvák nyomorgatása ügyben is…

Aki kicsit is ismeri a Teremtő Isten szándékát – kiken kell segíteni?

Mit tartalmaz erre Isten Szava?

A Mindenható mire kéri az embereket?

Olvassa mindenki bátran – ne legyen gyáva hozzá!!!

Az özvegyeket, árvákat, szorult helyzetben levőket meg kell segíteni…

/ Jeremiás 1:17, Ésaiás 1:17, Jakab 1:27, 4:17; Jeremiás 7:5-7, 21:12, 22:3, Ezékiel 18:4-9; st/

Ugye ez nem azzal egyenértékű, hogy elveszzük teljes életmunkájuk, megtakarításaik, amit meg tudtak spórolni időskorukra… (Ami egyébként kicsiny kis összegecske…)

Mert ez történt… Egy államilag legálisan megtűrt befektetési forma által. Évekig. Legálisan működött.

/Ami így nem jobb eset, mint az utcai bűnözés esete…/

Közben a tevékenységért felelős állami szerv többször ellenőrzött. S hagyta tovább.

Most már botrány van. 2 éve. Senki nem tesz semmit.

A felelősök lapítanak, síkálnak, a kinek a lelkiismerete szólna – hallgatási pénzt kaptak…

Azaz (hallgatásukkal) támogatják e kifosztó módszert továbbra is! – Mondhatjuk ezt a kúltúránk szerint majd 1.000 éve elhangzott mondás alapján:

“Vétkesek közt cinkos aki néma!”

Egyezik ez Isten akaratával – parancsával, amire fentebb már utaltunk?

Vagy pont Isten ellen hat? Más hely: Zakariás 7: 9-12; 8: 16, 17; 9: 3,4; 12:1;

Gyülöli az ilyet Isten – mondja az Úr, akkor mi lesz velük? Aranyuk szenny lesz előttük, az utcán hever, halomban, mint szemét, s ők is haragszanak rá – mert csábítójuk volt a bűnre!!!

Pedig Ő jó szándékkal lenne népe iránt… Ezékiel 28: 25, 26; Zakariás 8: 22, 23; Ezékiel 37: 14, 21-24, 27; 39: 7; - szemben a Jeremiás 44:26 – al.

De ki a népe? Aki Őt hívja segítségül… hallgat parancsaira, s aszerint él. Az, ki ellene?

Korábban mondta Isten – nevét nem ejtheti ki népe. Jeremiás 44:26

Mi e név?

Ma már azt mondja, szégyenüljön meg aki nem tudja, nem ismeri: 83 Zsoltár 16-19

Isten Új szívet ad az ő népének! Megértsék őt!

Jeremiás 32:37-41; Ezékiel 11: 17-20; 18:30-32; 36: 26,27; Jeremiás 24:7; 20: 11-13; 33: 7-10; Ezékiel 45:9

Prófétái által megjelentette ezt jó előre!! Nem váratlanul, igazságtalanul súlyt le!

Ámos 3:2, 6-8, 10, 12, 13; Továbbá: Ésaiás 42:9; 44:6-8; 46: 9-11, (12,13);

Elfeledkezik az Úr haragjában szolgáiról? – Nem! Határozott!

Ésaiás 49: 13-15; 48: 17,18,22.

Aki azt mondja – s úgy él:

Az Úr az én váram. Példabeszédek 1:7-10; 2:2-5 (6,7); Mikeás 7:7;

Zsoltár 59:18; 61:4;

- Cselekedetei ezt igazolják vissza, az számíthat az Úrra.

/ Bevezető gondolatok…/

Mi van azzal, aki csak az anyagi javakra koncentrál?

Azon túl, hogy – egy átmeneti jólét után – lélektelen, kiégett és megvetett lesz, az Úr is elveti. Amiről már írtunk… /S a zárszó figyelmeztet még./

37 Zsoltár 15, 16, 23

/Zsoltár 71: 3, 6, 15, 16, 17-19; 75: 11 Példabeszédek 15: 9,11; 16:2, 17:3; 21:2,3; Jeremiás 33:15; Ésaiás 66: 1,2, Dániel 4:24; Jeremiás 50:15,20 Zakariás 6:12,15 /

 

 

Mi a pénz szeretete?

Kit érdekel túlzottan a pénz?

Úgyhogy túlzásba viszi mohóságát?

Az sok rossz kívánságba, tőrbe, csapdába esik…

“Minden rossznak gyökere a pénz szeretete” – mondja Isten Szava.

Sőt azt is:

“Aki szereti a pénzt, nem telik be pénzzel, és aki szereti a sokaságot, nem telik be jövedelemmel. Ez is hiábavalóság.

Amint kijött az ő anyjának méhéből, mezítelen megy ismét el, amint jött vala: és semmit nem vesz el munkájáért, amit kezében elvinne.”

 

Prédikátor 5:10, 15

“Ugyanis az a gazdagság elvész valami szerencsétlen eset miatt, és ha fia született néki annak kezében nem lesz semmi.”

Uott, a 14. Vers

“Mert van oly ember, akinek munkája elvégeztetett bölcsességgel, tudománnyal és jó kimenetellel; és oly embernek adja azt örökségül, aki abban semmit sem munkálódott. Ez is hiábavalóság és nagy gonosz!

Mert micsoda marad meg az embernek minden ő munkájából és elméjének fáradozásából, mellyel ő munkálódott a nap alatt?

Holott minden napja bánat, és búsulás az ő foglalatossága, , még éjjel is nem nyugodt az ő elméje. Ez is hiábavalóság!”

Prédikátor 2: 22, 23, 24.

 

Fenti pár gondolatot az egyik legbölcsebb, legokosabb király, aki a Földön élt, Bölcs Salamon jegyeztette le. Minden bizonnyal tudta, jól tudta mit ír le. Ki kételkedne benne?

Mikor bármennyi gazdagság is semmi az övéhez képest, amivel Isten őt megajándékozta. Messze földön is híre volt.

Ha valaki tudja, mi a vagyon, a gazdagság – ő tudta… Mégis ezen gondolatokat íratta le… Bölcsességgel.

Ennek a legszebben csillogó eszmei bölcsessége pedig ez:

“Mert a bölcsességnek árnyéka alatt, és a gazdagságnak árnyéka alatt egyformán nyugszik az ember! De a tudomány hasznosb, mivelhogy a bölcsesség életet ád az ő urainak.”

Prédikátor 7: 12

 

“Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával;

Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet ítéletet, és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.

Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és megfenyítek minden körülmetélkedettet a körülmetéletlenekkel együtt: ”

 

 

 

 

 

 

 

 

Zárszó:

Hóseás 12:2

 

Az Úrnak van pere… az emberrel.

Ki kíván ellene állni? Vele szembeszállni?

Önön kicsinyes igazságával…

Ha jót akarsz magadnak….

Hóseás 12:1 “Mindennap szaporítja…”

Utolsó szó – a halál, az elvetés, a teljes pusztítás (Isten haragja, nem emberé!) előtt:

Még most is vétkezel? –

Vétekben töröd fejed? –

Tetézed bűnöd? –

Ezt akarod?

Szembe akarsz szállni Isteneddel?

Hát hald meg, meleg hangú szerető szavait – hív!

Légy gyermeke!

Önön okoskodásodtól, önfejűségedtől térj el!

Kedvesen kér…

kérlelt…

Figyelmeztetett…

Szeretettel…

De ha nem teszed:

Jő haragvó szellemével!

Pusztít! Elvet –

Minden engedetlent!

Hóseás 11:10, Ésaiás 42: 14-18;

Akarsz ellene állni? Szembe szállni vele? Ki vagy te?

/Pl.: Ésaiás 47: 11-13/

Lenne esélyed? Zsoltár 1:5;

Oh, Balga!

Én – óvnálak, ne tedd! Szeretettel…

Hisz tudod:

Hóseás 12:5

Ha nem ismerted eddig, a felhívás után térj hozzá! ( Hóseás 7: 15; 4: 1 )

Pere van az Úrnak!

Mert eltértek rendeléseitől!

Érted már – mi a fontos?

Hóseás 4: 6, 7, 5: 4, 6, 15; 8:3

Utoljára kér! / Int szeretettel. /

Hóseás 12: 6 / 6:1; Ésaiás 55:6; Jeremiás 29:13 /

Jóel 2: 10, 12, 13;

De ha ez sem használ…

s továbbra is …

hamis mérték, s mást megcsal…

Hóseás 12:7

Nincs több intés!

Csak kísértsd Istened!

S jöjjön rád haragvó tüze!

Égetően, s mint pozdorját – emésszen!

Jóel 3: 9-14, 16, 17

Jóel 2: 3-7; 3: 2; Ámos 2: 2, 4-7; 3:2

Honnét jön a pusztítás és az intelem? - Ámos 3: 7, 8, 12, 13; Ésaiás 46: 10;

 

Én csak ezt mondom, búcsúzóul – érdemes átgondolni:

Ember ilyen szavakkal szólna? –

Így?

Szeretettel cselekedne?

Figyelmeztetően?

Ha ellopják mindenét, spórolásait, lakásait, stb. –

Gondoljátok meg!

// Ki ez ki küld ilyet?

Szeretettel figyelmeztet?

Ha nem tudnátok… segít Ő maga…

Ésaiás 46: 9-13

Ámos 4: 12, 13; 5: 1, 3, 4, 6! Mik ezek a bűnök?

Ezt is tudatja, leírja – ne maradjon senki tudatlan. Ne mondhassa majd – én nem tudtam róla. (12. vers)

S hogyan lehet e bűnöktől menekülni, megtisztulni?

Ezt is tudatja!

Nem mondhatja senki sem – nem tudta!

Csak olvasni kell szavát, törvényét! – Ámos 5: 14, 15

De ha nem tudnátok is – én most elétek tárom. Választani, választanotok kell!

Válasszátok azért az életet!

/ S ne a bűnre vivő javakat, utakat! /

Mert – Ámos 5: 11-14; 6: 1; 9: 2, 5, 6; Abdiás 1: 15!

Tégy jót – s jó száll fejedre…

De amíg a helytelent folytatod –

folyjék az ítélet.

Egyértelmú ki fog ítélni már – nem?

S kinek szól? Kit? Ámos 8: 4; 5: 12;

Nincs mit hozzátegyek.

Ki tudna?

 

 

Végül:

Isten milyen szerető, az Ő hűtlenné lett népe iránt is – mutatja Ő maga.

A szeretet a legnagyobb Úr!

Hóseás 14: 2, 3, 4/c, 5;

Mindezek ellenére!

Minden előzmény ellenére!

// Jóel 2: 13, 14, is és szellemiségében az Úr több gondolata is ide illik.

Pl.: Ezékiel 33: 11, 13, 14, 15; Jeremiás 18: 7-10, 11;

S mennyi helyen leírja még – mit kell tenni?

Ki az aki nem hallja?

S közben benne reménykedik, - a jóval majd megáldja?

Jogos reménye?

Mivel fogja majd ’áldani’ vagy ’jutalmazni’?

Az Ő útmutatása egyértelmű: Pl.: Ámos 5: 13, 14, 15

Vissza kell állítani az igazságot!

Mindenkit a cselekedete minősít, így a cselekedete szerint ítél meg az Úr.

(hovatartozása szerint, az is ide számít – kikkel azonosul)

Mutatja – Ezékiel 18: 21-23, 24, 25; Példab 20: 11; Ezékiel 11: 19-21, (22-25);

Mint Ezékiel nem tartotta meg én sem tartom meg magamban. Elmondom mindenkinek, különösen az illetékeseknek.

Mondásom nem tőlem jön – tudniuk kell – ezek nem általam kitalált szavak. Idézek..

Ez a mindenha örökké örök Isten legalapvetőbb, az őáltala támasztott jogok – s azok általa történő megítélése szerinti szavak.

Én mit tehetnék ehhez hozzá? – Semmit. Ki vagyok én? – Ehhez mérten senki. Csak azt mondhatom: szívleljék meg Isten szavait.

Szívleljék meg – amíg lehet.

Amíg ad rá időt. Mert a betegek s meghaltak jogai eljutnak Isten halló és látó füleihez, szemeihez. Figyel – s nem felejt.

Már sok esetben ez szinte megváltoztathatatlan. De fel van jegyezve. //

Ki nem látja meg benne az Ő szeretetét?

- Segít. – Hóseás 11: 8, 9;

Szeretetéből még a vétkezőre is képes áldást biztosítani (ha megbánta őszintén vétkét).

Hóseás 14. 6, 7;

Még a bűnös is aki megtér érteni fogja, és virágzik – 14: 8, 9;

S ki az igaz?

Búcsúzóul leírja, zárva sorait e próféta: 14: 10

Aki az Úrnak, az Ő Istenének útján jár.

Akik istentelenül cselekednek pedig elesnek. Íly egyszerű.

Ezt tanítja nekünk Isten Szava.

Én csak azt tehetem, mint ember, óva intek mindenkit – ezt fogadja meg.

Amit a fenséges Isten elénk tár - Szava által.

( Aki azt hiszi balgaság – ő maga a balga. )

“Kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket?

Kicsoda az értelmes, hogy eszébe vegye ezeket?!

Bizony igazak az Úrnak útai, és az igazak járnak azokon…”

Mi a bölcsesség? – Ésaiás is leírja 29: 13, 16; I Korint. 1: 19, 20; 2: 4, 5, (6, 7, 10, 12-14); Róma 14: 7, 8; Jeremiás 8: 9; 9: 12; 10: 12-14;

11: 4/b “Halljátok meg az én szómat, és cselekedjétek mindazokat, amiket én parancsolok néktek, és népemmé lesztek, én pedig Istenetekké leszek néktek”

vagy: “Átkozott mindenki, aki meg nem hallja…”

Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben.”

(Azt írja magadban? Vagy emberben? Magas tisztségben? Hivatalban? – Nem. Én nem úgy olvasom. – Netán pénzben, ezüstben, aranyban?!)

“Bizony az Úr, a seregeknek Istene; Jehova az ő neve.”

Hóseás 12: 6, 5.

Benne.

“Oh, csak benned bízom, Uram!” – S megtudjátok… hogy én vagyok… Jóel 2: 27, 28

Lehet őt ’dicsőíteni’ – hangosan.

Nem elrejtetteket szólunk. / Akik elől meg elrejtett tudakozódniuk kell. /

 

 

Ha valami valaki előtt nem tiszta, vagy nem világos - hála Istennek, nekem ez napfényes – annak újra csak azt lehet tanácsolni – Ámos 5: 4, 6, 7; Térjen az Úrhoz…

{Jóel 2: 12, 13; Hóseás 14: 2, 3, 10}

“…mivelhogy tiportátok a szegényt…” bűnként említi meg.

És a 12. versben: “Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, … elnyomják a szegényt…!”

Felgerjedt haragja ellen leírja azt is világosan mit kell tennni.

“Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek;” “Gyülöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, ” s rejtve maradtok haragja napján! /Mikor megharsan – Jóel 3: 16, 17/

Emlékezhetünk – hasonlót ír le korábban Dániel is. Ilyesmit tanácsolt a benne lakozó isteni szellem által a kora hatalmas uralkodójának – Nabukodnozor királynak, mikor az hatalmas és rettenetes álmot látott, s ahideg is kirázta tőle. Saját megítéltetéséről szólt.

Dániel – ha jól emlékszem – ilyesmit tanácsolt neki. Nézzük csak! 4: 24

“Azért, oh király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj és a te hamisságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a te békességed.”

Ezt tanácsolta a hatalmas királynak, hogy Isten haragját próbálja elfordítani, vagy legalább enyhíteni, hátha… csökken ami bűnei miatt rá fog szakadni.

De azt is előre megjelentette az Úr! Ígéretéhez hűen… Tudatta.

Figyelmeztetett. Kivezető utat kínált. Szeretettel.

Mint ma is figyelmeztet – Ámos próféta szava által 3: 7. Igaz.

De így volt korábban is – pl.: Dávidnál.

51 Zsoltár 19; 71 Zsoltár 13-17, 19 és később is ezt íratta le a Mindenható – Mikeás 6: 1, 2, 8, 10, 11.

Köztük itt is ezt mondja: Ámos 5: 4, 6, 7; (Amivel ezen egész gondolat indult.) 12-15, 24.

Hiszen az Úr örök. Törvénye is az ember felé. Ez, amit idéztem, több ezer éven átível. S ugyanaz. Ez is világosan mutatja. De ezt is írja: Ámos 4: 13; Hóseás 14: 10; Ésaiás 45: 5-8, s ki kétségbe vonja, perelni kíván az Úrral - 9. vers szerint “Jaj annak!”

Emlékezzetek: “Keressétek az Urat, és éltek!

“Térjetek énhozzám…” “Csak az Úrban van… minden igazság és erő…” 22, 24

“Engem keressetek és éltek!”

“Mostantól fogva újakat tudatok veled: titkoltakat, amelyeket nem tudtál;” Ésaiás 48: 6

S lehetne sokáig folytatni…

Mert az ő bölcsessége kimeríthetetlen.

De az ember értelme véges – így abbahagyom én is.

Jó egészséget, tisztes szórakozást, tanulást és olvasást kívánva minden őszinte embernek –

Maradok szeretettel mindenki iránt –

(aki gondolta, hogy ezen oldal rá is tartozik;

hisz mint címe is mutatja ez NEM MINDENKINEK szólt)

Tisztelettel –

Patyi István

Budapest, 2005. november 22.