Make your own free website on Tripod.com

F fax

Címzett:

Dr. Mádl Ferenc Közt. Elnök Úr

Feladó:

Patyi István

Fax:


Lapok:

1

Tel.:


Dátum:


Tárgy:

Tájékoztatás

Másolat:

1

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!


A BAUMAG idős befektetői felkeresték Önt ügyük sürgős intézése érdekében, miután más fórumokon már nem segítettek, nem tudtak eredményt elérni – 2004. május végén.

Ekkor Petíciót nyújtottunk át – kérve az ügyek sürgős intézését. Ugyanis az igazságszolgáltatás, s így a demokrácia igencsak hanyatlik ma Magyarországon. Ezért fordultunk az Ön személyéhez, mint a Köztársaság Elnökéhez. A demokratikus rend legfőbb védelmezőjéhez. Hittünk ebben, Ön tisztességgel ellátja a vállalt feladatát.

Sajnálatos módon Öntől semmilyen válasz nem érkezett a törvény által előírt maximum időn belül / 30 nap /. Nemhogy kérésünknek megfelelően sürgős ügyintézésre sarkallta volna a tétlenkedő hivatalokat. Csalódottan újra az Ön hivatala elé vonultak a befektetők, még egyszer most már nyomatékosabban kérve Önt a sürgősségre, a gyors közbelépésre. Ekkor újabb Petíciónkat a Köztársasági Elnöki Hivatal erre megbízott munkatársa – Lipcsey Csaba Úr vette át. Aki nagyon mélyen átérezve a sok ezer állampolgár keserű fájdalmát személyes garanciáját adta, hogy most nem lehet olyan eset ami a múltkor megtörtént, hogy sokáig nem válaszoltak e sürgős helyzetben. Többször személyesen biztosított minket, hogy most hamarosan, már a jövő héten választ kapunk, s nem ő fog válaszolni, nem ilyen általános válasz lesz – hanem maga a Köztársasági Elnök Úr. Érdemben.

Nos – sajnálatos módon – rendes kollégájának nem lett igaza. Valamilyen okból. Nem a jövő héten, hanem még utána sem kaptunk választ. Nem érdemit – semmilyent sem. Így harmadszor is felkeresték az idős, beteges befektetők az Ön hivatalát – változatlanul a hivatalok sürgősebb tevékenységére utalóan kérve az Ön közbelépését. Hisz mi oka van sok ezer ember akaratával szemben az ügyeket húzni - vonni, halogatni – ha tisztességes valaki? Miért nem lehet azt tenni amit kérnek az idősek, hisz meghalnak így hamarabb mire ennek vége lesz?! Egyszerű ez a probléma. Akkor miért gátolják a végkifejletet az helyett, hogy segítenék?

Ekkor – már augusztus közepén – Dr. Szentgyörgyi András Úr fogadta a befektetők küldötteit, már emberi körülmények között udvariasan hellyel és innivalóval kínálva a megfáradt időseket. A drámai hangulatú beszélgetésen mikor közvetlenül szembesült a XXI. századi embertelenségekkel ma Magyarországon, a Köztársasági Elnöki Hivatal Központi Titkárságának Vezetője egyik ámulatból a másikba esve a sok méltatlanság és igazságtalanság valamint tragédia hallatán / sokan voltak - vannak közülünk kórházban, többen életüket is vesztették, néhányan sírtak - zokogtak / kifejezte őszinte megdöbbenését, s ígérte, hogy az előző petícióra hamarosan, legkésőbb a jövő héten választ kapunk. Sajnálatos módon ez mind a mai napig nem érkezett meg. Már egy újabb hónap telt el azóta. Az emberek nem kőből vannak. Nekik ez nem egy ügy. NEM! Nekik – nekünk – ez az élet! Ma, a XXI. század Magyarországán! / És az IGAZSÁG! /

Továbbra is kilátástalanul, igazság nélkül, magukra hagyottan, az állam védő szerepe nélkül, (pedig sok adópénzt fizettünk!) az igazságszolgáltatás csírájának magva nélkül – mikor az Igazságügyi Miniszter a bűnözők jogaiért áll ki – a becsületeseknek pedig a demokratikus alapjog sem jut a Köztársasági Elnöktől : az egyenlőség elve sem, legalább a bűnözőkkel azonos egyenlő elbírálás elve sem…. Milyen állam ez a mienk?

Amelyben Ön tölti be az egyik kulcspozíciót – a Köztársasági Elnöki tisztséget?

Ön szerint ez egy normális demokrácia? Morális?

Ahol több ezer ember, állampolgár sürgősséggel kérve az Ön közbenjárását kéri az Ön sürgős közbeavatkozását amennyire csak lehet – s akkor választ sem kapnak egy ilyen nagy társadalmi súlyú ügyben, hónapokon át?…? Közben többször Önhöz is vonulnak, a törvényben meghatározott válaszadási idő maximumának lejáratakor? Ön ezt így találja rendjén valónak? Vagy miben segíthetünk még? Mit tehetnénk még? - Ön szerint?

Miért fedezik ezáltal is a bűnösöket – ( nekik adva időt ) s nem szolgáltatnak igazságot? Hol van itt, s egész Magyarországon az igazság? / Ez olyan, mintha sötét szobában azt kérdeznénk: Hol itt a nap? / Nem a napnál is világosabb?

Mindenki tudja: Itt ma nincs igazság! Magyarországon a maffia, a fura érdekközösségek rabló uralma zajlik. Kizsákmányolás állami szinten. Ahol az állami hivatalok működését, gyorsabb ügyintézését maga a demokrácia felügyeletére létrehívott legfőbb szerv is gátolja, nemhogy serkentené! Mutatja a mi ügyünk! Is.

Az Ön által vezetett intézményi szerv így meghasonlott önmagával, s mint ilyen nem állhat meg az emberek előtt! Milyen tiszteletre vágyik így Ön?

Mert mi hittünk Önben – azért jöttünk ide, de még egy érdemi válaszlevélre se futotta Öntől, a sokszori tragédiához hozzájárulva, a valódi bűnösöket fedezve. Ezek után mit érhet bármi is Öntől?

Bizonyára a régi népi bölcsességet Ön is megérti – így ezzel búcsúznánk:

„ Eső után köpönyeg” – mit ér? Mi ér valamit a halál után?

A BAUMAG több mint tíz éve tevékenykedett már. Felelősség. Nagy a kár. Aki elvette az idős befektetők ezreinek hitét – Ön.

Hajtsa álomra a fejét nyugodtan, becsülettel. Tisztességesen. Kívánjuk. Ha Isten megengedi.

Az Ön hivatalát 2004. szeptember 09-én újra felkeresik a befektetők válaszáért. /14.30 körül. / Hátha…. Levelünk nyílvános.

Addig Tisztelettel –

Patyi István -
A befektetők nevében