Make your own free website on Tripod.com

Baumag befektetői nevében


Patyi istvánIGAZSÁGÜGYI MINISZTER

Dr. BÁRÁNDY PÉTER ÚR

részére


Budapest, V.


Kossuth L. tér 4.


Tisztelt Miniszter Úr!A Baumag befektetői mivel korábbi beadványukra válasz nem érkezett, demonstrációt kívánnak tartani Önök előtt, pontosan az Igazságügyi Minisztérium épülete előtt.

Ebben szeretnénk kinyílvánítani elégedettlenségünk a folyamatban lévő ügyek lassúsága folytán, valamint az ügyészség, rendőrség, egyszóval az igazságszolgáltatás nem működése folytán. Mintha ilyen súlyos ügyet mint a mienk – nem is érzékelne a társadalom, mivel az igazságszolgáltatás ezt nem juttatja kifejezésre.

Pedig ehhez fogható hasonló súlyú bűncselekményekről, ahol ennyi embert, s főként idős nyugdíjasokat megkárosítottak volna - senki sem tud!! Akkor miért e csönd?? Érthetetlen… Hacsak nem leplezésre használják fel közben az időt….

Miért nem tesz már valamit legalább az Igazságszolgáltatás?? Az igazság védelében. Az Igazságügyi Minisztérium… - csak félrevezető név? Az állampolgárok megtévesztésére?

Ha nincs igazság – akkor mi felett diszponál az Igazságügyi Minisztérium?

Maróti doktor telefonos tájékoztatása szerint ugyanis az IM nem illetékes a mi ügyünkben eljárni. Kérjük akkor érkezésünkig erősítsék meg írásban ha valóban így van – azt én tudatni fogom a befektetőkkel.

De – már bocsánat – akkor mi az IM, ha nem az igazságszolgáltatás fellegvára? Mi tartozik hozzá? Mi onnan várjuk az igazság eredeti helyreállítását! Minden józanul gondolkodó magyar állampolgár ezt így gondolja – nem tapasztalták még? S ennek csúcs vezetője - az Igazságügyi Miniszter.

Mi akkor kihez fordulhatunk igazunkért, a valódi igazság helyreállításáért? Tekintettel arra is, hogy a tagjaink jórészt olyan idősek, akik egy magyarországi bírósági pereskedést nem tudnak kivitelezni, minimum két okból sem:

  1. Tekintettel korukra – egyszerűen nem fognak élni mire egy magyarországi pereskedési–lánc véget ér

  2. Tekintettel körülményeikre – megtakarításaik, az életük munkája odaveszett, a 40-50 ezer forintos nyugdíjból pedig megélni sem futja már a gyógyszerek mellett, nemhogy az ilyen összegű óradíjakkal dolgozó ügyvédeknek adják teljes havi jövedelmük, s az is mire lenne elég? Illetékekre se…

Türelmetlenségükről nem is beszéltünk, ami a kor előrehaladtával egyre fokozottabban jelentkezik, kilátástalanságuk fokozásával nő a betegségi kockázatuk, az OEP kiadása, a kórházak terhelése…, stb.

Úgy is mondhatnánk: ez lassú kivégzés számukra.

Éhen halással, betegséggel – a szükséges anyagi eszközök elvonása miatt! Egyszerűen a normál életre képtelenek! Nincs meg az élethez való joguk!? Miért?

Nincs joguk az igazságszolgáltatáshoz?? Hol az egyenlő jog ma Magyarországon? ? ? ?

Az Ön Igazságügyi Minisztersége idején következett ez be – Bárándy Úr! Mit tett Ön ennek elkerüléséért??

Hogy ezen akaratukon kívül ilyen helyzetbe került embereknek – ugyanolyan joguk legyen csak az igazsághoz is, mint a bűnözőknek? Mert azok ugye meg tudják fizetni még a legdrágább ügyvédeket is, pl. az ő pénzüket elvivő, eltüntető - az Ön volt közeli munkatársát, barátját… Hol marad a jog? ( Hogy csak ezt kérjük számon az Igazságügy legfőbb főjétől – az igazságot, erkölcsöt, stb. hagyván… )

Igazságügyi Miniszter Úr !

Mit tesz Ön azért, hogy ne következzen be az a szomorú helyzet Európában ami már volt egyszer – s amit azóta mindenki elítél??? A legsötétebb korszaknak minősítve az egyenjogúság terén??? Mert magukat kissé felsőbbrendűeknek gondolták…. Mint a bűnözők ma Magyarországon. Az igazságosak pedig vesszenek - haljanak meg. Kit érdekel, hogy idősek, kizsákmányoltak és nincs pénzük? Joguk? Minek az! Vesszenek! Igaz? Ez az igazság, egy tisztes Magyarországon! Ön – mint az igazságért felelős miniszter – ezt így jogosnak, tisztességesnek érzi? Nem kellett volna már rég tenni valamit?

A bizonyítékainkra, megoldási javaslatainkra pedig senki nem kíváncsi. /Pedig sok közgazdász sok órai munkája. / Most is inkább a bűnözők jogaiért kell szót emelni, ugye? Az feltétlen fontos! Sürgős!

E levelet ne tekintse Ön a személyét ért támadásnak - mert nem az. Nekünk nem az Ön személyével van bajunk, hanem a helyzet ilyen éles. Az életben! Valós amit leírtunk – gondolom Ön ugyanúgy tudja, mint ahogy benne élünk mi!!!

S hogy lássa Ön mennyire igaz amit leírtunk – bizalmunkat is felkínáljuk: képviselje Ön a megkárosított befektetőket, hivatali állásánál fogva, mivel Ön tölti be ezt a tisztséget ma Magyarországon, az Ön hivatali idejében következett be ez, s ez így végre valami nemesi tett, gesztus is lenne. Többé senki nem támadná. Amit mindenki megbecsül, elismer – bárhol éljen is a világon. / Ön pedig szinte csak a kötelességét teljesíti. / Hiszen bizonyára Ön is kiváló jogismerettel rendelkező személy – így végre nem szenvednének sérelmet a szegény, pereskedésre képtelen idős befektetők jogai sem.

S remélhetőleg még életidejükben befejeződnének a perek.

Ismervén első, automatikus elhárítási gondolatot, a kialakult helyzet bölcs, ésszerű mérlegelését és az igazság messzemenő biztosítását várjuk Öntől. Nem rosszra, bűnözők védelmére szól az ajánlat, hanem nemes célra, az igazság helyrebillentése, helyreállítása érdekében, ahogy mindenki tudja – s hangsúlyoznám újra: olyan kilátástalan, ártatlan megrablott idős emberek tömegeinek az igazság és az egyenjogúság iránti biztosítására, amit egyébként is elvár egy ország népe Öntől, hivatali állásánál fogva!

Várjuk az Ön sürgős és kielégítő válaszát!

Akár 2004. július 28-án, szerdán, kb. 10,45 – 11,30 között, mikor demonstrációnkat ott megtartjuk az Igazságügyi Minisztérium előtt. / Ha az igazság helyrebillentése sikeres lesz – természetesen több demonstrációt nem fogunk tartani IM épülete előtt! /A BAUMAG befektetői