Make your own free website on Tripod.com


Menü
Tisztelt Befektetők!A befektetők egy rövid tájékoztatására, közreadom ezt, hogy megértsék a Baumag ügy hátterét, s a számukra oly sok rejtélyes dolgot, (mert annyi sületlenség van jelen e témában) segítve amit már a neten is többször kérdeztek, hogy ki mozgatja itt a szálakat?Itt láthatatlan erők mozognak, működnek melyek igen jelentősek. Nagyon sokan állnak a szolgálatukban – ők maguk is befektetőknek feltűnve, álcázva. A befektetők eredeti jövedelme igen sok irányból jöhet.


Önök látszatra a nagy küzdőtér porondján 4 erőt látnak, melynek alakja nem kerek, hanem kelet-nyugati irányban húzott, igen jellegzetes karaktert öltve. A valóságban azonban csak kettő komoly erő van, s e kettő nem az, amit látnak.


E kettő a normál szem számára láthatatlanul, megfoghatatlanul, de erősen birkóznak egymással. Az egyik abszolút győzelemre tör, mindent uralna, s erősebb, nagyobb a másiknál, ahhoz képest igazi Góliát. Bár hiába ural sokat – Istentől űzött a (nem szerető) cselekedete miatt, nincs hol igazán nyugodtan álomra hajthatná fáradt tagjai pihentetését. /Isteni rendelet/


Pedig Isten szeretettel hívja őt is gyengéd, szelíd hangján: jer, nyerd el a békés nyugalmad.


Helyette ő a háborút kedveli. /Csak ott sok a gyilkolás, a vér. Az érdekekért./


S a nagy szín(játszó)téren megjelent egy harmadik erő, látszatra nagyon kicsi, gyenge. Jelentéktelen. Le is becsülik – mert vak szem szerint a mögöttes erejét nem látják. Bár valamit érzékelnek, kutatják, firtatják – de az ő szemük sem látja meg a lényeget. Csak nem értik. Ezért sok-sok meglepetést tud okozni. Tisztesen, igazságossággal. /Nem használja erejét…/


A mögöttes erő pedig nagyobb bárminél – jól tudja ezt a Góliát is a történelemből is. Hisz régen – ezer évekkel ezelőtt – így került legyőzésre a névadó, egy látszatra jelentéktelen által. S ez mégis oly győzelem volt, ami még mára is fennmaradt. Nem merült feledésbe! S nemcsak egy szűk nép társadalmi köreiben – világviszonylatban ismertté váltan.


Mivel új – hatalmával hencegő – Góliát jelent meg a színtéren, ezért az igazi mögöttes erő új, tiszta szívű, pirospozsgás arcú – kicsit tapasztalatlan, talán ügyetlen, de kipróbált – fiatalt (őszinte, egyenes) használ fel az akarata véghezvitelére, kifejezésére.


Mert a harmadik láthatatlan erő – az ERŐ. Aki békét kínál és hirdet a harcoló feleknek, s az azon kívűlieknek, mindenkinek, de azok nagy gőgjükben nem hisznek neki, csak maguknak. S ha elvetik Őt – Ő veti el az egyszerű porokat a szeme elől, ami beleszállna, mint szérűről a polyva. S netán felfuvalkodottságban ingerelné Őt…


Nincs oly erő, mely a kitörő és tomboló vihart, orkánt visszafolythatná. Nincs erő ellene…


Ezt az emberi évezredek kezdeteitől tudja minden szellemi gondolkodó.

Jobb megelőzni a kitörni készülő bajt, vihart. Ha lehet. A tomboló orkán elől már csak menekülni, elbújni lehet, s bizakodni… Nem esnek, omlanak rá a hegyek… Nem?


Így – ki /Ti?/ miben bíztok?

Hisz magától értetődik minden. Természetes – nem?Tisztelt Befektetők!Ha sokan nem is értik a fentieket – de aki nagyon akarja – megérti! /Dániel 2: 35, 44; 12. rész/


Van, akinek eljövetele (és megjelenése) nem a maga akaratából s javára van!!! Így ő látszatra érthetetlen, gyenge, vagy nem teljesen normálisnak tűnő…

De az idő sokmindenkinek értelmet, bölcseletet adhat.

/Így, ha ő gyenge is – ki van mögötte?/


Hisz megjelenik e láthatatlan porondon egy harmadik.


Amelyik egyik birkózó félhez sem tartozik. /Ha azok gyanakszanak is egymásra, mert ismerik magukat./ De ez kirí tőlük. Ruhája hófehér. Arany szegély díszíti. Arca sugárzik, tiszta erős fényt bocsátva ki. Kezében az erő fitogtatása helyett fényes jogar, az igazságosságot követve. A Mindenható nevéről neveztetik, ismertetik meg…


Viszályokban nem foglal állást. Mint az összegabalyodott felek oldalán sem. Ő mást szolgál. Mást támogat. Szeretet, az őszinte szívbeli önzetlen szeretet kell vezesse, a vakok iránt is.


A szegények, védtelenek kifosztása, jogfosztása nem származhat a legfelsőbbtől. A kilátástalan áldozatok halálba küldése – ellentétes az emberiességi törvényekkel. Ezért az erő beleszól a felek ezen harcába. Keményen, de világosan, mint a platina, csillámlóan, mint az arany, tisztán, mint a fehér hó, vagy a hegyi futása a sziklákon (kerülve a merev sziklákat).


Előbb szól halk szelíd hangon, majd érthetően, a védtelenekért, s ha a felek nem hallják meg, jön a szeretettel kevesebbet törődő orkán szörnyűségeivel! Tombol! /Mikor nincs idő szép naplementékben gyönyörködni…/ Azokra, kik belemerültek saját önös dolgaikba, gusztustalanságaikba – nincs idő magyarázni…


S akkor az Önök számára láthatatlan hatalmak, nagy felzúdulással, törve-zúzva, rengve földreesnek, s megindul a nagy, szilárdnak hitt szobor (hatalom) dőlése… Mely már évezredek óta fennállt – s jön a valódi szikla erős növekedése. Évezredes szavak… Közel 3.000.- éves prófétálás teljesedik be. Kegyetlen dübörgés, véráldozat lehet, stb.


Még így sem érthető?


Sok okos van – értelmet is szerezzenek, osszanak, de leginkább cselekedni kellene. Tisztesen.


Hány kulcsot, mennyi segítséget akarnak még, kérnek, kapjanak a minden titkok tudójától, a Mindenhatótól? A küzdők sem feledkezhetnek meg róla…


ITT AZ IDŐ! VÉGRE ÉRTELEMMEL CSELEKEDNI! NEM? KÉSŐ?


/Kérdés: Meghallják-e a gabalyodásba merült felek a tiszta hang (értelmi) szavát?/


Őszinte tisztelettel, mindenki iránt –

Patyi István