Make your own free website on Tripod.com


Menü

Utolsó király eleste… Hogyan?Ami most történik – véletlen?


Nem valami komoly hatalmi érdek vezérlése áll mögötte?


Mit mond Isten Szava az utolsó időkben erre?


„És az erődített városokban így teszen az idegen istenek nevében: aki hódol, annak dicsőségét megsokasítja és sokak felett ad nékik hatalmat; a földet elosztja jutalom gyanánt.”


Dániel 11:39


Mi lesz vele?


Korlátlan, de mindenesetre nagy hatalomhoz jut a Föld felett?


Dániel 11:44


És felvonja az ő sátor-palotáját a tengerek és a dicső szent hegy között; és végére jut, és senki sem segít rajta.


Végére jut. Nem mondja most, hogy más keze által (utolsó!), hanem nagy hatalmában meghasonlik. Önmagával.


Mint korábban az egyik leghatalmasabb hatalom szintén, nem Isten akarata szerint (igazságosan) cselekedett ezt írja róla:


Dániel 5:21-31


Az ő atyja mit mondott még?


Dániel 4:34 „… dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt; mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat akik kevélységben járnak, megalázhatja.


S naggyá lett…


{Aztán fia elfeledkezék…

~ a Legszentebbről ~

elbukott.}


Mi jár a bukás előtt? – Felfuvalkodás, önbizalom. Dániel 7:25; 8:25; Zakariás 4: 6;


Ésaiás 13: 5-13, Ámos 9:2


Fentiek tanulsága alapján a nagyhatalomban kell bízni?


Volt már ilyen a történelemben?


Volt…


Mit mond rá Isten Szava?


Ezékiel 29: (9-12) 13-16 30: 25,26


De most is más népet használ fel az Úr? Nem.


Utolsó király (Dániel 2.rész) esetében nem.


Akkor hogy lesz buktatása gőgjének?


Zakariás 4:6, ( 14:3, 5, 6, 13) Aggeus 2:5-7


Félni kell tehát?


Nem.


Bízni az Úrban.


Szelleme ereje által elvégzi.


~ S aki abban bízott?


Budapest, 2006. január 07.