Make your own free website on Tripod.com


Menü
A ’N E M M I N D E N K I N E K ’

 

szóló komoly elemzés

 

~ UTÓLSÓ GONDOLATAI ~

 

 

Harmadik rész

 

 

A két éves évforduló és az állam elleni per után 30 nappal

~ amelybe egyértelműen felülről beleszólnak ~

2005. november 27.-én fogalmazódott

megjelenésre a 40. napon kerül.

/2005. december 06-án/

 

Akinek van kedve olvasni, megismerni Isten szándékát:

Jeremiás 30: 23, 24

Korábban idéztük.

Aki az Úrra tekint, várhat tisztességet – Jeremiás 15: 16; 17: 7; 29: 13;

Ésaiás 8:13; 9: 7, 13, 14; 10: 20-23; 12: 2-4 13: 9; 14: 24, 26; 8: 10;

Kit kell félni? Hogy jön el – jogosság és igazság által? A pusztítás után – mely előre el van végezve, igazság által – csak kicsiny maradék marad meg. Az Úr a szabadító. Ki maradna meg napján a bűnösök közül? Ezt esküvel fogadta. Keze felemelve van.

“És mondá az Úr nékem: Eljött vége az én népemnek, … ; nem bocsátok meg többé!”

Ámos 8: 2/b

“Halljátok meg ezt ti, kik a szegényre törtök, és e föld szegényeinek kipusztítására.”

uott 8: 4

Itt visszautal a korábbi gondolatára – 5: 12 – ben tudatta.

Folytatva Ámos 8: 5, 6 – világos írás.

Ezzel szemben korábban még csak figyelmeztetésről kellett tudatni a népet – pl.: Ésaiás 58: 1;

Leíratja az Úr mit nem kedvel, milyen tisztelet nem kell neki. Ésaiás 58: 2-5. Malakiás 2:, 3: ,

Majd – szeretetétől vezérelve – leíratja azt is , mit kellett volna tenni, a 6. verstől.

Az Úr szelleme szerint cselekszenek – épülés jön a leromboltakra is. (12.)

Hisz Ő nem akar örökké perelni! - Ésaiás 57: 15, 16

De nem tűri az alázatosak nyomorgatását!

Ez parancs. Szigorú parancs tőle – humánus törvényében.

Mert itt van – miért haragszik: 57: 17 / Telhetetlenek, s saját szívük, gondolatuk szerint járnak./

Aki pedig nem hisz – az háboroghat mint a tenger, de el lesz pusztítva!

Mert “a békesség útját nem ismerik, és nincsen jogosság kerékvágásukban…”

Miket kell tenni?

Utolsó falatodat is odaadni a szegényeknek. (58:10) – azaz szeretetet tanúsítani, nem nyomort hanem jólétet teremteni a földön, a gonoszsággal szemben a jót tenni. (58:6)

Visszatükrözni az Úr cselekedeteit – ezt kedveli az Úr. ( S ez jó az embereknek. )

Ezt máshol, több helyen is leíratja: korábban 42: 1-6; későbbiekben 60: 1- 10, 61: 1- olvassák!

Tedd a jót! S élsz!

Nem megmondta a Teremtőd, Alkotód? Ésaiás 61: 8, 10, 11

Kisarjad az igazság… Ő az Alkotónk…

Kezdet kezdetén közölte ezt, pl.:

V Mózes 30: 19 { 11:26-28 } 20, 1, 7,

(Választást bízott az ember elé – áldás vagy átok – válaszd azért az életet… Miért halnál?…)

10: 16-20, 12; Teljes szívűnek kell lenni. 8: 17, 18; 6: 4-7, 14; 16: 18-20;

S Te – ezek ellenére – újból s újból eltérsz? Ne haragudjon???

Igazságban élj!

Mert ha nem úgy élsz –

Az Úr perbe száll ellened!

Nincs útmutatás a bírákra vonatkozóan?

Akkor nézd meg jó rég – az alaptörvények közt…

V. Mózes 16: 18-20; 10: 17; - Nem egyértelmű?

Sorolhatnám: Ésaiás 1: 16-18, Zsoltárok 140: 13, 14; Példab. 16: 33, 22: 22, 23 stb.

Ha nem ezek szerint élsz – törvényei tükrében felszólít az Úr nyíltan, lépjünk perre!

Védd meg igazad – ha azt hiszed van! (Mikeás 6:2)

Tégy bizonyságot az Úr ellen! – Mikeás 6: 3 Felszólít az Úr, határozottan!

Nem szeretete által cselekszik-e ekkor is?

Miért nem követed?

Tükrözöd vissza tettekkel?

Mivelhogy nem tetted – Ő is nevet majd rajtad – Példabeszédek 1: 7, 8, 10; 24-28, 29;

Keresed, de nem hallgat meg. Íratja Ő maga. Jóelőre.

Nem vagy bölcs?

Hisz bölcs Salamon király alaplehelyező, bevezető szavai által iratta le…

Ezt sem tudod? Tényleg?

Miért nem hallgatsz rá?

Az balgaság lenne…

Hányszor mondja el neked – Istened? (Nem ember.)

Ezért mond ítéletet Urad: Mikeás 3: 12

Hát ennyire balga ne légy – nem tudsz észre térni?

Miért fájna neked – ha igaz lennél?

Ne légy tovább gonosz!

Kérlek…

Az Úr is kérlel…

Ne folytasd ezt az utat….

Nem értelmes emberekre mutat…

Ti pedig – mint választottak – duplán azok kell legyetek…

Tudnotok kell, nem magamtól, mint ember szólok…

Ezen szavak egyike sem tőlem származott…

Nem, nem én találtam ki őket…

Ti ugyanúgy tudjátok…

Csak teszem annak akaratát, igyekszem tükrözni, aki törődik az emberrel, teremtésművével…

Ugyanakkor a perben mire történik törekvés?

Elcsavarni az igaz ítéletet… mint rég, Mikeás 3: 9, 11;

Ugyanúgy írja Isten Szava – mint az özvegyekről idézett részben, ahol szintén a pereskedésre hívott fel – Ésaiás 1: 23.

Mutassátok tisztaságtok! Bűneitek… hófehérek lesznek!”

Mert ha nem – Ésaiás 1: 24-28;

Ha kérdéses néktek – valakinek – az idő, mikorra szól, nézzétek meg a következő verseket. Pillantsatok rá – mindkét idézett esetben. Segít egyértelművé tenni!

Mikeás 4: 2-5; Ésaiás 2: 2-5;

Ami – egyértelműen – a végire szól. Teljesen egyértel.

De maga a szavakat lejegyző próféta is leírja – mind a kettő, ha valaki netán nem hinne az egyiknek – a kettősség általi megerősítés pedig a teljes bizonyosságot jelenti Istennél!!!!

Mikeás 4: 1 “És lészen az utolsó időben…” így kezdi.

Ésaiás próféta szavai pedig így hangzanak:

“Lészen az utolsó időkben, hogy…” a 2: 2 – ben.

Mintha majdnem ugyanazt írná le szóról szóra két ember. Nem csodás?

Isten Szava megerősíti így e kijelentéseket. A kettősség a bizonyosságot jelenti.

/ Gyarló emberek is igyekeznek szavatartók lenni – Isten ne tenné? Ha rá is erősít? /

Honnan tudhatta Ésaiás – mire gondol Mikeás?

Vagy Mikeás kitalálta Ésaiás gondolatait?

S magáiként kerül lejegyzésre?

Nem! Nem.

Sokkal valószínűbb: Isten a szelleme által azonos ihletésű gondolatokat íratott le a két prófétája által, a végidőre, (egy is elég lenne tőle, de ezzel a megerősítést szolgálta), akik közel azonos időben kapják az ihletést.

S mindketten világosan tudatják: a végidőre szól, utolsó időkben teljesedik.

/ Azaz: több ezer évre előre írnak, jövendölnek. Ki tudna ilyet? – Csak Isten. Mi száz , de tíz évekre sem tudunk előre írni. /

Ezek után ki kételkedne?

Értelmes?

Jobb lenne, ha alázatos lenne…

/ Pl.: Ez olyan lenne, mintha valaki az elektromos áram létezését tagadná – mert nem látja. Soha nem is fogja, csak ha értelmes, a hatásai által megérteni van. Vagy a mágneses mezőt… pl.: világít az izzó a lámpában, papíron levő vasporra a mágnes alulról is hat, iránytű, stb. Ezek működöséhez a mögöttes folyamatokat kell érteni. Mint az életben… folyamata… /

S miről szólt érdemben az előtte levő szakasz? -

Az ítélkezés elferdítéséről

Az özvegyek, árvák ügyéről

A szegények nyomorgatásáról…

Teljesednek?

Nem?

Mindenki megítélheti maga.

A Teremtő mindenkinek adott értelmet, józan bölcseletet.

Nem gondoljátok – érdemes rá figyelni?

~ Ő segítő szándékkal íratta le előre, szeretettel? ~

Olvassátok értelemmel – és bölcselettel.

Istentől eredő bölcselettel.

Hol folyik az ítélet?

Hol lesz igazság?

Fegyverek által?

Nem.

Szelleme és igéje által. Közel!

Mert ennek a legnagyobb hatalom is engedni fog.

De ha valakinek kételye lenne – olvassa tovább! Bátran!

S értse: Ésaiás 2: 11, 12, 17.

Tehát eddig akik visszaéltek az ítélettel – vége. Végük lesz.

Mit tesznek ezért?

/ Akik hibáik belátni, s megtérni – képtelenek? Hitetlnek…/

Leírja. Tudatva ezt is előre.

Ésaiás 2: 19-21 / Ami egyezik sok egyéb próféciával, pl.: a Jelenések könyvében a 6. pecsét felnyitásakor közöltekkel. Jelenések 6: 12-17; 9: 4-6; Vagy a Jóel 2: 30-32; Mik 1: 3, 4 stb. Hagy ne soroljam itt most… /

Nem erről van szó?

De! Pontosan…

Az ítélet elferdítéséről

ügyünkben (is).

(Más jellegűeket most kihagytam.) Mit íratott le?

Mutatja a kivezető utat?

Világosan!

Mint fény az éjszakában! / Ésaiás 60: 1, 2 /

Tisztítás jön: Mikeás 5: 12-15 (Ésaiás 2: 6, 10-12)

Isten – igazság nélkül elmegy mellette? Nem! Akkor folytatja a perlést: Mikeás 6: 2, 3

Nincs öröme az Úrnak az adakozásban, helyette mit ír?

Miben leli kedvét? Tudatja újra egyértelműen, világosan: 6: 8 – ban, így:

“Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr tetőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.”

Zakariás 7: 9, 10; 8: 16, 17; Ezékiel 36: 27; Prédikátor 12: 15; Hóseás 6: 6;

Aki nem így cselekszik – folyjék az ítélet, utalásában mutatva: Ámos 5: 23, 24;

Előtte – miben leli kedvét az Úr – Ésaiás által már leíratta: 42: 1-6; 58: 4-13; 61:1-

Szintén: 1: 17, 21, 27; 28:17; 61:11; 58:17; 46:13; 29:13;

Búcsúzóul –

Arra is van útmutatás (előre), aki Istenével perbe száll.

Például: Ésaiás 45: 8, 9; / Kivel? Hogyan? Ki? / Ésaiás 45: 5-7;

“Jaj annak, aki Alkotójával perbe (szembe) száll, ”

Milyen az? - Együgyü… Ésaiás 29: 16

Miért? Ésaiás 46: 9-13 Határozott. Kemény szavak.

De világos.

Ki nem érti?

Ésaiás 45: 24- (12, 13); 44: 22, 24, 25, 26

Jeremiás 9: 12-16, 23, 24 Ki lenne olyan bölcs, hogy Istent oktassa?

Akinek nincs füle, vagy nincs szeme, vagy nincs értelme…

Vagy nincs Isten - szerinte.

Ezeknek is szól szava.

Akinek viszont van ismerete, de ezek ellenére – tudatosan – tesz ellene: Ámos 8: 4

“Halljátok meg ezt ti, kik a szegényre törtök, és e föld szegényeinek kipusztítására.”

Hogy ismerte az Úr előre az állapotokat! (5, 6, vers)

S jő… nem felejt… (7-9 vers)

S lesz éhség… (11. vers) Nem kenyér után – Szava iránt!

Keresni fogják, hogy értsék, tudják. (12)

Ezután pedig a szörnyűség… Ámos 9: 1 - ; Abdiás 15; Habakuk 2: 2, 3; stb.

Nyílván nem hallgattak a szavára.

Elvetve szeretetét is…

 

Az Úr végtelen irgalmassága folytán kegyelmet is tud gyakorolni, ha szívből, őszintén valaki megbánja bűnét.

Őt a szeretete vezérli, s nem akar mindenáron pusztítani. Még a múltban gonoszt cselekvőket sem, ha őszintén megtérnek gonosz útjukról…

/Ezért élhetünk még a türelmi idejében./

Lásd a példákat:

Jeremiás 18: 1-10

Ezékiel 18: 20-30, 33. rész

Ninive – Jónás 3: 1-10, 4: 2

I Mózes 8: 21, 22;

V. Mózes 30: 15, 19, 20, 2,3, 7: 10

Ezékiel 18: 23, 31, 32;

Amit még inkább kedvel az Úr az áldozat helyett – Hóseás 6:6

V Mózes 4: 24; 5: 33;

Tegyétek a jót –

Ami kedves Istennek!

Szeretetben!

Akkor Ő is megőriz szeretetben.

Szeretete által gondol az emberekre – ránk!

Hogy ne járjunk úgy, mint akikre ezt írja Isten Szava:

Kiáltanak majd az Úrhoz, de nem hallgatja meg őket; sőt elrejti akkor orcáját előlük, mivelhogy gonoszokká lettek cselekedeteik.”

Mikeás 3: 4

“Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük..

Jelenések9: 6-9

“Mert minden nép a maga Istenének nevében jár, és mi is…a mi Urunk Istenünk nevében járunk örökkön örökké.”

Mikeás 4: 5

Én – ha megengedik – mindenkinek a szeretet Istenének nevében azt kívánom – éljen szeretettel! Békében!

Hogy élhessen! Ne futnia kelljen!