Make your own free website on Tripod.com

FőoldalMenüPatyi István észrevétele:

Felháborító, ami itt zajlik!

Milyen alapon fordulna hozzám bárki is a Baumag leendõ közgyûlésével
kapcsolatban?

Semmivel sem tudok errõl többet, mint bárki más. Miért nem a saját
'Információs Irodájukhoz' irányítják az ez iránt érdeklõdõket? Talán
jobban ismerik saját szándékaikat - nem? Õk nem többet tudnának segíteni
az eziránt érdeklõdõknek?

Én még meghívót sem kaptam erre az alkalomra - bár állítólag levélben
elküldték. Csakhogy nem volt benne a borítékban...

Gratulálok!!

Úgy látszik a felszámoló után a Baumagnál is a befektetõk fõ képviselõje
ellen fordulnak, azt kívánják lejáratni... Miért nem valaki mást neveztek
meg,? Mondjuk egy másik érdekképviseleti vezetõt? Mert az kevésbé
veszélyes?

A szándék mintha mindkét irányból egy lenne: Ne legyen a befektetõknek
igazi saját, önálló érdekképviseletük!! Amit én mindig hangsúlyoztam! Erre
kell törekednünk! Nem egyik vagy másik oldal által megvezetettten csapódni
ide-oda... (Lásd Bakó levelére adott válaszom- márciusban.?)

A saját arculatot követõt akarják mindkét irányból eltaposni - nem
különös?

Akkor ki állna igazából a befektetõk pártján? Aki ide vagy oda ny....
fagyizik?

Vagy közösen szeretnék elnyomni az igazi érdekképviseletet? - Mi a
valószínûbb?

Én mindenesetre teljes nyugodt szívvel kijelenthetem - nem tudok többet
errõl a közgyûlésrõl elõre mint bárki más, sõt még annyit se, mint aki
esetleg bement a Dohány u. -ba tájékozódni eziránt. / Mint az köztudomású
- az ottani 'úriemberrel' én nem kívántam szóba állni... s továbbra sem
kívánok. /   Tehát elõre felvilágosítást adni, hogy mi lesz ott nehéz
lenne bárkinek is.

Örülnék - ha nevemmel nem élnének vissza, akaratom és szándékomon kívül. S
legközelebb csak akkor tenné ki  - akár a felszámoló, akár a másik oldal -
ha elõtte errõl a beleegyezésem kérné...

Ez így alkalmas a jó hírnév megrontására, szándékos visszaélésre - s a
legközelebbi alkalommal biztosan személyiség jogi pert fogok kezdeményezni
az alkalmazóval szemben.

Én továbbra is - következetesen (az eddigiekhez) - a befektetõk érdekeit
kívánom ellátni.

Méghozzá eredményeink szerint a leghatékonyabban - s talán éppen ezért a
legnagyobb ellenállást kapjuk. (Lásd pl.: egyesületünk bejegyeztetése,
majd töröltetése, fizetések, demok, stb.)

A többit meglátjuk majd ott.

Tisztelettel -

Patyi István
A tisztesség nevében

Budapest, 2005. június 29.