Make your own free website on Tripod.com
Vissza  tagi menübeNem lehetünk annyira szegények, hogy valamit még ne tudjanak elvenni
tôlünk. Hatékony jogi képviselet vagy nemzeti köntösbe bújtatott átverés?

A Baumag károsultak körében egyre nagyobb a bizonytalanság és elkeseredés
a hatóságok tehetetlen bíbelôdése, az önjelölt "képviselôk" és
"tanácsadók" eredménytelen vergôdése láttán.

Jó adalék ehhez dr. Monostory Attila ügyvéd mintegy másfél éves
tevékenysége a Baumag károsultak "érdekében". Felbukkanásának sokan
örültek, mert szakszerű, határozott jogi képviseletet reméltek tôle.
Ô nem is volt tétlen, szorgalmasan gyűjtögette személyenként az
50000 Ft-okat a jogi képviselet elvállalásáért. Igéretben nem volt hiány,
amit írásban is rögzített. A szerzôdés tartalmazta a megbízó
büntetôeljárási, cégbírósági, államigazgatási eljárásokban történô
képviseletét, valamint a pénzügyi követelés esetleges tényleges
realizálása során történô képviseletet. Ez utóbbit már természetesen némi
sikerdíj ellenében.


A megbízók is lelkesedtek, mindenben támogatták ügyvédjüket. Bôségesen
voltak TV szereplések, rádió riportok. Gyűltek is az ügyfelek
szépen.

Sajnos a gyakorlati munka már nem volt ilyen gördülékeny. Mindenki azt
remélte, az ügyvéd bátran kiáll majd megbízói képviseletében a
hatóságoknál, pereket indít, tárgyalásokra jár. Ehelyett a megbízóival
iratott különféle beadványokat, amik vagy tökéletesen érdektelenek voltak
az ügy szempontjából, vagy az ő védelmét és fedezését szolgálták nem
teljesen világos kérdésekben.

Idôközben a megbízók képviselôket választottak maguk közül, akiknek az
lett volna a feladata, hogy a hatóságoknál a károsultakat képviseljék a
gyorsabb ügymenet érdekében. Ezt a feladatot valójában semmikor nem
kellett ellátniuk, mivel dr. Monostory Attila semmilyen tényleges
ilyenirányú tevékenységet nem végzett. Ellenben a képviselôk megválasztása
költség- és időkímélô megoldásnak bizonyult számára az ügyfelekkel való
kapcsolattartásában.

További izgalmas fordulatot hozott 2005 január-február hónapja, amikor dr.
Monostory Attila megbízóival egy "Feljegyzés"-t iratott alá, amiben
hosszasan taglalta a megbízók képviselôinek megválasztását. Majd az irat
végén szikár tömörséggel közli, hogy a megbízó a továbbiakban polgárjogi,
államigazgatási jogi illetve kártérítési igényének ellátását saját maga
végzi. Ebben dr. M. A. okiratszerkesztési és tanácsadási segítséget ad. A
szerencsétlen károsultak többsége észre sem vette az átverést. Mentségükre
szolgáljon, hogy dr. M. A. minden egyes tájékoztatóján hosszadalmas,
zsibbasztó, összefüggéstelen, titokzatoskodó, sejtelmes politikai
érdekekre és kapcsolatokra utaló ömlengéseket tartott. Akik érzékelték,
hogy valami nincs rendjén csak egymás között morgolódtak, mert tartottak
az ügyvéd agresszív, fenyegetô kirohanásaitól.


Természetesen az említett "Feljegyzés" elkészülte dr. M. A.-t nem
akadályozta meg abban, hogy különbözô fórumokon (rádió, TV) továbbra is
"nagyszámú Baumag károsult képviselôjé"-nek adja ki magát. Sôt a Magyarok
Házában 2005. április 15-én megtartott tájékoztatón szemrebbenés nélkül
tett ígéretet az eredeti jogképviseleti szerzôdésnek megfelelô eljárások
lefolytatására. Ebben az sem zavarta, hogy egy független parlamenti
képviselô is jelen volt, aki támogatásáról biztosította a károsultakat.


Ehhez képest az elmúlt hónapokban semmiféle érdemi lépés nem történt.
Ugyanakkor jól halad a károsultak egymás ellen hangolása, a jogi dolgokban
járatlan emberek fenyegetése, zavaros újabb "Feljegyzés" aláíratása,
amiben már a károsultnak nemcsak önállóan kell pereskednie, hanem a
bizonyítékokat is saját magának kell szállítania. Az egész lassan úgy fest
mintha felcserélôdtek volna a szerepek. Minden titok, minden gyanús
eseményt azonnal jelenteni kell, minden megbízónak minden szavát meg kell
válogatnia nehogy magára haragítsa dr. Monostory Attilát.

Komolyan vehetô, hogy az ország legnagyobb kárértékű köztörvényes
bűnügyében ilyen úton lehet a károkat felszámolni? Tényleg csak
ennyit várhat el 150-200 károsult a sokmillió forintjáért egy hivatalosan
felfogadott jogi képviselőtől?

A fenti rövid összefoglaló szigorúan a keletkezett iratok, TV adások
felvétele és a megbízók többszörösen megerôsített információi alapján
készült.