Make your own free website on Tripod.com

 FŐLAP

 

Agenda-H Szövetkezet.

2040. Budaörs,

Kamaraerdei u. 11.

 

Balázs László elnöknek!

 

Hivatkozással tagfelvételről értesítő levelére, közlöm, hogy nem hatalmaztam fel arra, hogy helyettem jognyilatkozatot, vagy bármi más nyilatkozatot tegyen, így tagsági nyilatkozatra sem. Ebből eredően hozzám küldött nyilatkozatai érvénytelenek, és ha ismerné a jogot tudhatná, hogy nyilatkozatot ráutaló magatartással sem lehet tenni, mer ez mindenkinek személyes joga és azt más helyette nem gyakorolhatja, mert ez törvényellenes.

Egyúttal felhívom figyelmét, hogy a már elkövetett törvénytelenségeket újabbakkal ne szaporítsa, inkább a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítse, az eltűnt befektetői pénzvagyonnak a felszámolóhoz történő visszajuttatása útján.

Pomáz, 2004. szeptember 5.

 

 

Samodai Géza

2013. Pomáz, Deák F. u. 8.

Agenda levél

 Agenda levél tif fáljban

Tisztelt Agendások!

 

Elég nagy zavarban lehetnek, ha már nem tagot akarnak elnöknek választani. De nem is csodálkozom rajta, mert nem lehet épeszű tag az aki egy ekkora csődtömeg és bűnhalmaz tetejére kívánna ülni. Én a magam részéről inkább távol maradok a cégtől. Mindössze az a szerény, de határozott kérésem van, hogy a tartozásukat minél gyorsabban egyenlítsék ki.

A cégükről az álláspontomat és javaslatomat a Cégbíróságon, és az illetékes hatóságok előtt fejtem ki.

 

Pomáz, 2004. október 22.

 

Samodai Géza