Make your own free website on Tripod.com


menü

T Á J É K O Z T A T Á S

 

 

BAUMAG KÁROSULTAK FIGYELMÉBE

 

 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

 

Emlékezettőül:  2007 május 2 –án kelt és honlapunkon 15 –én megjelent tájékoztatónk célja az volt, hogy olyan információkat tegyünk közzé, amelyek nem jutnak el Önökhöz, vagy azok pontatlanok, esetleg félrevezetők. Reméljük, segítettünk a tájékozódásban.

 

Az Agenda-H Vagyonkezelő Szövetkezet 2007 május 18 –án, pénteken megtartotta közgyűlését. Szóbeli bejelentés alapján a taglétszám 1199 fő, melyből jelen van 159 fő. Határozatképtelenség volt, így a megismételt közgyűlés 09:30 órakor kezdődött.

 

Balázs László természetesen nem volt jelen.  Indok: különféle szerveződések a közgyűlést meg akarják zavarni, ebből adódóan nem jelenik meg! 

Elfogadhatatlan indoklás!

A közgyűlés levezető elnöke Hazai Péter igazgatósági tag volt.

A napirend szerinti tájékoztatást és mérlegbeszámolót tartotta meg.

A minősítésnek és a vélemény-nyilvánításnak nincs itt az ideje.

Ez egy tervezet volt, a hivatalos irat a cégbíróságra megküldött, aláírt mérleg és jegyzőkönyv lesz.

Várjuk és elemezni fogjuk.

A 2005 évi mérlegnél ezt nem tehettük, mert még ma sem fellelhető a cégbíróságon.

Fontos!  Kaptam viszont egy szóbeli választ az Agenda-H  Igazgatóságától a 2005 évi mérleggel kapcsolatban:

Eszerint egy bizonyos hatóság bekérte a feladást igazoló tértivevényt, így nem tudnak számomra másolatot adni. A mai világban ez egy gyenge védekezés, hogyha az eredetit le kell adnom, akkor nincs róla másolatom!? Lehet, hogy mégsem a cégbíróság adminisztrációja hibázott?

 

A közgyűlésen a 3. napirendben Dr Ábrok László, a Szövetkezet ügyvédje  ( a büntetőperben a VI. rendű vádlott ) ismertette a 2006 évi X. törvény előírásainak megfelelően a Szövetkezet alapszabályának módosító szövegét.

A több, mint 160 pontból álló alapszabály módosításának tervezetét  -  sűrűn elenézést kérve a hosszúra nyúló ismertetésért – olvasta el a napirend előadója. Többször hivatkozott a törvényi előírásokra és azok betartásának szükségességére.  Az írásban át nem adott, az üzletrész-tulajdonosokat érintő szövegtervezet többek közöttaz alábbiakat tartalmazta:

- közösségi alap létrehozását, melybe a befizetett összegek nem képezik a felosztás, így egyéni elszámolás tárgyát sem. ( 15 fejezet )

- a külső üzletrészek befektetői részjeggyé történő átalakítása ( 17 fejezet )

- a további szövegrészben pedig rögzítette, hogy az átalakított befektetői részjegyek  eladhatók, átadhatók, örökölhetők, azonban a szövetkezetből nem vonhatók ki. A szövetkezeti vagyon a szövetkezet végelszámolása, vagy felszámolása során kerülhet felosztásra, stb….

Dr Ábrok László a szövetkezeti üzletrészek ily módon történő átalakítását, mint törvényi előírást adata elő.

A korábbi alapszabályhoz viszonyítva számos egyéb változást is tartalmazó szövegtervezethez Óvári Árpád, mint külső üzletrész tulajdonos az alábbi, tartalmi hozzászólást tette:

  Az ismertetésben nem hangzott el, hogy a 2006 évi X. törvény átmeneti rendelkezései az üzletrészekre vonatkozóan előírják:

1.)      A szövetkezetnek 2006 július 1 és szeptember 28 között közgyűlést kell tartania a szövetkezeti üzletrészek átalakításáról, beleértve a külső üzletrész tulajdonosok üzletrészeit is.

Ez nem történt meg, törvénysértés történt!

2.)      Az üzletrész tulajdonosokat írásban kell értesíteni a szövetkezetnek az üzlet részek átalakítására vonatkozó ajánlatokról, lgkésőbb 2006 november 27 –ig.

Ez nem történt meg. Ez volt a második törvénysértés!

 3.)     Az üzletrész tulajdonosoknak 2007 április 30.-ig lett volna lehetőségük nyilatkozni az üzletrész átalakítás  módjának elfogadásáról. Ezt a szövetkezet nem tette lehetővé. Ez volt a harmadik törvénysértés!

Külön felhívta a figyelmet, a módosítandó alapszabály tervezet azon pontjára, mely nem teszi lehetővé az átalakított befektetői részjegyek kivételét a szövetkezetből, azaz ezek ellenértékéhez csak a szövetkezet megszűnése (végelszámolás, felszámolás) esetén juthat hozzá a tulajdonos és hangsúlyozta, hogy ha a szövetkezeti tagok megszavazzák a felolvasott alapszabály módosítást az életben nem fognak hozzájutni pénzükhöz a befektetők.

 

Óvári úr hozzászólását nyíltszínű taps követte, majd Dr Ábrok zavaros magyarázata arról, hogy a hozzászólásban érintettek igazak, de időben az események már túljutottak ezen.

 

Viszontválaszra az elnökség nem adott lehetőséget. Dokumentált tény azonban, hogy a felszólaló a szövetkezet elnökének és igazgatóságának a figyelmét még 2006 decemberében írásban felhívta a figyelmét a törvénysértésekre.

 

Természetesen az alapszabály ismertetett módosítását a jelenlévő tagok megszavazták. Törvényesen, vagy sem, azt még nem tudjuk. Várjuk az Ítélőtábla jogerős ítéletét !

 

 

Végezetül: Tesszük a dolgunkat! Álláspontunk szerint befektetett forintjaink visszaszerzését csupán jogi úton érhetjük el.

 

 

2007 június 3.

                                                                                                                   Bakó János

  elnök

Szövetkezeti Befektetők

Érdekvédelmi Egyesülete