Make your own free website on Tripod.com

menü
T Á J É K O Z T A T Á S


BAUMAG KÁROSULTAK FIGYELMÉBETisztelt Hölgyem/Uram!

2007 május 2 – án honlapunkon tájékoztatást adtunk arról, hogy az AGENDA-H Szövetkezet mikor tartja közgyűlését.
Célunk az volt, hogy aki olvassa honlapunkat és más információhoz esetleg nem jut, tudja meg mikor lesz a közgyűlés, jöjjön el, hallgassa meg, mit mondanak és mire számíthatunk a jövőben.

Ezen felhívásunkat az AGENDA-H vezetősége rossz néven vette és honlapjának fórum oldalán 2007 05 06 –án kiadott egy tájékoztatást, mely szerint felhívásunk „olcsó hazugságokat” tartalmaz. Ez kényszerít bennünket arra, hogy a BAUMAG cégcsoportnak, valamint vezetőjének, Balázs Lászlónak 2003 október 6 –a óta tartó félrevezető hazugságai miatt reagáljunk.

Eddig sem volt titok, de most közreadom, hogy a felhívások szerzője én vagyok, Bakó János károsult. Rágalmazásnak tekintem viszont azt a közlést, hogy a felszámolói érdekkörökhöz tartozó egyesület vagyunk. Igaz, hogy személyemben a hitelezői választmány tagja vagyok, akit a károsultak választottak meg, de természetesen Balázs Lászlónak és az AGENDA-H vezetőségének nagyon nem tetszik, hogy e minőségemben is akadályozom öncélú érdekeiket.

Kérdés:  ki hazudik ?

Ha az AGENDA-H 2005 évi mérlege, jegyzőkönyve és a közgyűlés jelenléti íve 2005 május 31-e óta nem fellelhető a cégbíróságon, akkor miért írják azt, hogy ez az állítás a Szövetkezet lejáratása és a közgyűlés megzavarása?
A benyújtás ténye igazolható! Ha ez nem történik meg záros határidőn belül, az átvételt, vagy a megküldést igazoló okmány másolata nem jut el hozzám, akkor ki hazudik? Ha a másolat a birtokomban van, a benyújtás tény, akkor a cégbíróság adminisztrációjánál van a hiba. Ez estben természetesen a cégbíróságnál azonnal eljárunk, az eredményt közzéteszem.

Mi ez, ha nem ködösítés?

Balázs László a Szövetkezet elnöke az igazgatóság közlése szerint nem vesz részt a közgyűlésen. Miért?
Indoklás: különféle szerveződések meg akarják zavarni a közgyűlést, a szükséges intézkedéseket ugyan megtették, az elnök távolléte ebből adódik. Nem hiszem, hogy közöttünk van olyan károsult, aki ezt a semmitmondó indoklást elfogadja!  Mi lehet az igazi ok?  Fél, nem mer a szemünkbe nézni, nincs pénze benzinre, hogy feljöjjön a közgyűlésre Parádsasvárról???
Várható, hogy az igazgatóság három tagjából a büntetőper 2 vádlottja nem lesz jelen?!
Javaslom konkrét, elfogadható indok közzétételét!

Hol tartózkodik Balázs László?

Köszönjük, és köszönöm az információkat, ugyanis más az állandó lakhely és más a tartózkodási helye. Most megtudhattuk, hogy a bejelentett állandó lakhelye továbbra is Budapest. Sem én sem az egyesület tagjai senki nem állította, hogy Balázs László a Kastélyhotel legszebb lakosztályában lakik.
Vagy talán nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja?

Tagsági jogviszony.

Sajnálatos, hogy a tagsági viszonnyal kapcsolatban a megjelent tájékoztatás szerzője elhallgatja, hogy a törvényességi felügyeleti intézkedés iránti eljárásban 2007 március 15 –től  az ügy a Fővárosi Ítélőtábla előtt van. Ezért tettem közzéezt a tájékoztatást, idézem: „ a tagság jogilag még vitatott, de várjuk a bíróság döntését.”

Nevetséges…..

- állítja az AGENDA-H honlapján megjelentek szerkesztője – a „károsultak, kontra üzletrész tulajdonosokról”  kifejtett álláspontban. A két elnevezés egymástól független. Igenis károsultnak tartom magam és magunkat, miután az idő múlásával egyre kevesebb a remény arra, hogy az idős koromra összekuporgatott pénzem viszontlássam. Az AGENDA-H viszont külső üzletrész tulajdonosként tart nyilván. Hogy lennék tulajdonos, ha nincs szavazati jogom, semmiben nem vehetek részt a döntésekben. Kérdezem, milyen tulajdonos az, akinek semmi köze a tulajdonához???

Végezetül.

Aki teheti, jöjjön el a közgyűlésre!
Nagyon fontos a harmadik napirendi pont. A 2006 évi X. törvény, mely a szövetkezetekről szól.
Remélem, a felvetett kérdésekre válaszol az Igazgatóság!


2007 május 15.     

                                                                                  Bakó János
                                                                                       Elnök
                                                                                      SZBÉE