Make your own free website on Tripod.com

Főoldal

Lista

 Tisztelt Tagtársaim!

Gondolom mindannyian szomorúan értesültünk a múlt héten
bizonyos 'KÖZLEMÉNY'- rõl, néhány bizottsági tagtól. Engem a bajai
tagok tájékoztatóján ért a hír - nem akartam neki hinni. A szemem elé tolt
papírnak sem, hogy mondjam meg mi ez? Nem tudtam hírtelen... provokáció-e?
/Aláírás nem volt rajta... így elvileg bárki írhat ilyet./ Akit
komolyabban érdekel ezírányú válaszlevelem tekintse meg az alábbi
honlapon: baulek.tripod.com 'Válasz a négy bizottsági tag hírtelen
kibocsájtott körlevél-szerû közleményére'.

Röviden csak ennyit:

 Nem hátrálok meg a feladat elõl - bármi történjék is!
Nekem a közgyûlés adta a bizalmat (nem más, s így nekik dolgozom
teljes idõmben ingyen) én ennek megfelelõen tevékenykedem egyre
erõteljesebben, aki ezt nem gyõzi csinálni, vagy nem bírja velem
követni az szálljon ki, ne engem próbáljon visszahúzni! Ugyanis az
események pörögnek!
 Én továbbra is azt mondom mint eddig, igyekeznünk kell, törvényi
lépésekkel, egységességre törekedve visszaszereznünk a pénzünk, -
nem ilyen megosztásokra törve a háttérben - csak az változott, hogy a
békés, kultúrált asztalnál ülés eszközeit már kimerítettük (mutatják a
másik fél eddig sem készségesbõl drasztikussá váló cselekedetei)
elvethetjük ezt a módot, így erõteljesebb lépésekre van szükség! S nem
arra, hogy abbahagyjam vagy lelassúljak, mert egyeseknek úgy kényelmesebb,
vagy nem bírják követni, v. nem tudnak bizonyos dolgokról - info kiesésük
van. Aki rendszeresen látogatja a bizottsági üléseket, annak nincs ilyen
gondja!

Így: Tájékoztatom Önöket, hogy továbbra is dolgozom, ugyanúgy mint
eddig. A tájékoztatókat is kiadom - eddig is jórészt én csináltam! Sõt
több idõm marad mert a telefonunk elvették, így a telefonügyeletet nem
kell szervezzem a továbbiakban! Ha egyedül kell is csináljam - végezni
fogom! Önökért! Az események tükrében földalatti munkára kényszerûlve - de
fel nem adva!

Segítségüket megköszönve (ha szükség lesz rá élek vele) és továbbra
is tisztelettel Önök felé -

Patyi István
Ell. Biz. vez.

Ui.: A levél elsõ bekezdésére, miszerint nem lenne a Bizottságnak
vezetõje, csak tagok lennénk, vezetõt az elsõ ülésen választottunk, s
vezetõ minden bizottságba és munkafolyamatba kell, tudjuk, ha meg csak
okoskodni akarunk akkor tényleg nem kell.
 De a sikerhez nem ilyen út vezet!

Ui.2: Ha a Szövetkezet nem közölné a továbbiakban a
Tagtéjékoztatókat - keressék az irodák mellett mûködõ helyi
klubokban!!

Ui.3: Mindezek ellenére - a fentiek és a bizonyos levél ellenére - én a
következõ bizottsági ülésen továbbra is az egység megteremtésén fogok
fáradozni - a közös érdek szerint. Így most nem lesz könnyû, de határozott
célom, hogy a történtek csak egy emlék legyen. Önöknek és a közös
célunknak - ez a jó!! Bízzanak, hogy sikerül!

Én bízom - legfõképpen a Mindenhatóban, így aki hisz ezt küldöm:
Róma 8:37-39.OCR-ezett szöveg! (Nyomtatott eredetiről a gép olvasta be.)


KÖZLEMÉNY


A közelmúltban a Baumag Stratégiai Szövetkezet Ellenörző Bizottságának tagja, Patyi István részéről több olyan egyéni tájékoztatásra és akcióra került sor, melyet az Ellenőrző Bizottsággal nem egyeztetett és a többségének tudomása sem volt róla.

Ezekre Patyi Úr figyelmét az Ellenőrző Bizottság tagjai több esetben felhívták.


A felhívások eredménytelennek bizonyultak így az Ellenőrző Bizottság alulírott tagjai -amellett, hogy elismerik és megköszönik Patyi úrnak az Ellenőrző Bizottság megalakulásakor és azt követően mindazon munkáját, mehet az Ellenőrző Bizottsággal egyeztetett módon végzett- közlik, hogy elhatárolják magukat Patyi István által végzett, vagy szervezett egyéni akcióitól.


Indoklás:

Patyi Istvánt az Ellenőrző Bizottság tagjai nem választották meg az Ellenőrző Bizottság elnökének és nem kapott olyan felhatalmazást, hogy -meghatározott eseteket kivéve- az Ellenőrző Bizottság nevében eljárjon és az Ellenőrzö Bizottság által hozott döntéseket kiegészítse, megváltoztassa, illetve azokkal szemben tegyen intézkedéseket.

Az egyéni megnyilvánulások mellett több esetben tapasztalható volt lényeges információk visszatartása, illetve az Ellenőrző Bizottság által hozott döntéseknek és tervezett cselekvéseknek saját nevében történő kifejtése. Az Ellenőrző Bizottság alulírott tagjai úgy látják, hogy az egyéni akciók illetve megnyilvanulások azon túl, hogy eredménytelenek-az Ellenőrző Bizottság hitelességét szakmai és erkőlcsi szempontból aláássák. A szövetkezet tagságát dezinformálhatják, ezért kénytelenek voltak a jelen nyilatkozatot közzétenni és rögzíteni, hogy a továbbiakban minden olyan intézkedés, vagy tájékoztatás, mely az Ellenőrző Bizottság nevében történik, csak abban az esetben tekinthető hitelesnek ha azon a felsorolt három személy,-kik a Bizottság létrehozásában közremüködtek-(Máriás Mária, Óvári Árpád, Patyi István) közül kettő aláírása szerepel !


Az Ellenőrző Bizottság részéről:


Dr. Kordóné Szatmari Veronika

Kovács Istvánné

Máriás Mária

Óvári Árpád