Make your own free website on Tripod.com

Főoldal

Lista

Az alábbi

az Ellenörző Bizottság illetve Patyi István és Balázs úr közötti

levelezés részletét az Ellenörző Bizottság kérésére teszem közzé a hozzám eljuttatott anyag alapján. A másik fél esetleges reakcióit  -- felhatalmazás híján -- nem tehetem közzé. Természetesen ha ők is elküldik a tárgybéli leveleiket és felhatalmaznak annak közreadására úgy azt is felteszem...


From    Ellenörző Bizottság <ellbiz@baumag.hu>
Subject:    EB kérdések
To:    ¤¤¤@baumag.hu
Date:    Wed, November 5, 2003 7:25 pm

Tisztelt Balázs Úr!

Igéretéhez hűen nem kaptuk meg a válaszát. Kérjük postafordultával jutassa el
válaszait!

Tisztelettel,
Ellenőrző Bizottság
From    Ellenörző Bizottság <ellbiz@baumag.hu>
Subject:    Sürgetés
To:    ¤¤¤@baumag.hu
Date:    Fri, November 7, 2003 4:47 pm

Tisztelt Elnök Úr !


Kb. 1 órával ezelőtt közölte, hogy az Ellenőrző Bizotttság 2003.10.31-én
írásban feltett kérdéseire a választ elküldte.
Válasza nem érkezett meg, kérjük ismételje meg.


Ellenőrző Bizottság
From    Ellenörző Bizottság <ellbiz@baumag.hu>
Subject:    Sürgetés
To:    ¤¤¤@baumag.hu
Date:    Fri, November 7, 2003 7:07 pm

Tisztelt Elnök Úr !


Kb. 3 órával ezelőtt közölte, hogy az Ellenőrző Bizotttság 2003.10.31-én
írásban feltett kérdéseire a választ elküldte.
Válasza nem érkezett meg, kérjük ismételje meg.


Ellenőrző BizottságFrom    Ellenörző Bizottság <ellbiz@baumag.hu>
Subject:    Sürgetés 3
To:    ¤¤¤@baumag.hu
Date:    Fri, November 7, 2003 7:50 pm

Tisztelt Elnök Úr !


Kb. 5 órával ezelőtt közölte, hogy az Ellenőrző Bizotttság 2003.10.31-én
írásban feltett kérdéseire a választ elküldte.
Válasza nem érkezett meg, kérjük ismételje meg.


Ellenőrző Bizottság


From    Ellenörző Bizottság <ellbiz@baumag.hu>
Subject:    Sürgetés 3
To:    ¤¤¤@baumag.hu
Date:    Fri, November 7, 2003 7:52 pm

Tisztelt Elnök Úr !


Kb. 5 órával ezelőtt közölte, hogy az Ellenőrző Bizotttság 2003.10.31-én
írásban feltett kérdéseire a választ elküldte.
Válasza nem érkezett meg, kérjük ismételje meg.


Ellenőrző BizottságFrom    Ellenörző Bizottság <ellbiz@baumag.hu>
Subject:    Felhívás
To:    ¤¤¤@baumag.hu
Date:    Fri, December 12, 2003 4:15 pm

Tisztelt Balázs Úr!

Kérjük a jogainkat a legmesszebb menőkig tiszteletben tartani, nem semmibe
venni a tagság egyöntetű akaratát, amivel az Ellenőrző Bizottságot a
közgyűlésen megválasztotta és amit Ön diktált jegyzőkönyvbe, sőt amelynek
elnevezését is Ön adta!  A tagság akarata - mely az Ön előzetes szándékával
is egyezett 
( ez kiderül az  Ön által kiadott közgyűlés összefoglalójából is ) -,hogy 2003
december közepén közgyűlést tartsunk. Ennek nyomatékosítására, fáradtságos
munka árán, igen rövid idő alatt meg is teremtettük a törvényi hátterét. Ön
mindezek ellenére a közgyűlést nem hívta össze. Ezzel Ön felvállalta a
jogellenes magatartást a köz akaratával szemben is.

Elnök Úr! Érthetelen számunkra az Ön viselkedése! Ezért határozottan
felszólítjuk Önt, utoljára, hogy a tagok érdekeit a legmesszebb menőkig
tartsa tiszteletben és a közgyűlésen kiharcolt két jogunkat, melyet Ön
elismert és Ön diktált jegyzőkönyvbe engedje gyakorolni és ne hátráltassa az
Ellenörző Bizottságot a tényfeltáró munkájában!

E két alapvető jog:

1. Minden iratba betekinthetünk, semmi nincs elzárva a Bizottság tagjai elől.

2. A pénzügyi ellenőrzést gyakorolhatjuk a tagok bizalmának megfelelően.

Más megoldást elképzelni sem tudunk, mint a befektetéseiket bízva idehelyezők
legmesszebbmenőkig történő kielégítését!!! Minél előbb a kézhezvételtől - és
átgondolásától - számítottan azonnal szeretnénk az Ellenőrző Bizottság
közgyűlésen megfogalmazott jogait gyakorolni.
Azt pedig teljesen elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a tagok pénzéből, a tagok
érdekképviselete és szándékának kifejeződése ellen az Elnök Úr ügyvédeket
alkalmazzon!  Ha Ön a tagság érdekeit szolgáló EB-t nem engedi működni
céljának megfelelően, súlyos ellenlépések megtételére kényszerít! Kérjük és
egyben fel is szólítjuk Önt, ne ezt tegye, változtasson hozzáállásán!

Szeretnénk ha helyreállna a bizottság és Ön között a kilábalás érdekében a jó
kommunikáció, eredményes és pozitív irányba mutató munkakapcsolat.

Tisztelettel,
Patyi István

Bpest, 2003. december 09.
From    Ellenörző Bizottság <ellbiz@baumag.hu>
Subject:    Emlékeztetõ
To:    ¤¤¤@baumag.hu
Date:    Mon, December 15, 2003 7:38 pm
 

        Tisztelt Balázs Úr!

Szeretném felhívni az Ön figyelmét arra, hogy 2003. december 15.-e van ma, a
közgyűlés határozata értelmében a konszolidált mérleg átadásának napja
(kellett volna legyen). Semmit nem kaptunk Öntől, ismételten, a teljes tagság
nevében mondhatom, hisz ők minket választottak meg a képviselőjüknek.
        Elnök úr, én szeretném Önt emlékeztetni arra, hogy a közgyűlés határozatai
mindenkire érvényesek, így természetesen Önre is, nem csak az Ön által
beterjesztett határozatok a tagságra vonatkozóan.
        Így kérném Öntől továbbra is - az eddig kért dokumentumokat, amelyeket mai
napig sem kaptunk meg, így a
       
                - pontos céges családfa bemutatását

                - forgalmazási szerződést

                - könyvvizsgálók felmentését

                - a főkönyvi kimutatást

                - a 2002. dec.31-ei mérlegben szereplő és még 2003. májusában is                                                                
kiegyenlítetlen - több mint 14 Mrd ft-os követelés befolyt-e, és ha igen,                
mikor és milyen jogcímen került kifizetésre, v. hol van ?

                - mi az Ön állásfoglalása az EB-vel és a kezdeményezett közgyűléssel
kapcsolatban ?

Az EB írásos tájékoztatást kér Öntől az általa kezdeményezett közgyűlés
összehívásának pontos időpontjáról és az Ön ezirányban már megtett
intézkedéseiről, ugymint pl. terembérlet, hangosítás, szervezés stb.

        Szeretnénk, ha Ön is a konstruktív együttműködés szellémében szeretné a
kilábalást megoldani, nem antidemokratikusan, netán diktatórikusan - értve ez
alatt a tagság érdekeinek teljes mellőzését, az emberek (mint emberek)
akaratának teljes figyelmen kívül hagyását, válaszra sem méltatva az általuk
választott érdekképviseleti szervet, - tragédiák, antipátia felé sodorva el
őket.

Várom mielőbbi építő jellegű válaszát Önnek -

Tisztelettel -
Patyi István
From    Ellenörző Bizottság <ellbiz@baumag.hu>
Subject:    Türelmetlenség kifejeződése
To:    ¤¤¤@baumag.hu
Date:    Tue, December 16, 2003 8:44 pm


Balázs Úr!

Ma már 2003. december 16.-a van, késő este.

S Ön nem válaszolt semmire nekem, mint az Ell. Biz. vezetőjének, mint a tagok
képviselőjének.

Sem érdemben, de még érdemi mondanivaló nélkül sem.

Ön így saját szerepét - a tagok felé - komolynak látja ?

Én többet gondoltam Önről.

Tisztelettel -
Patyi István