Make your own free website on Tripod.com
Pszáf határozatok
I-724/2004. számú határozat a Kárpátia Hitelszövetkezettel szemben alkalmazott kivételes felügyeleti intézkedést tartalmazó I-113/2004. számú határozat 1. és 2. pontjának feltételes hatálytalanná nyilvánításáról, a Hitelszövetkezethez kirendelt felügyeleti biztos feltételes visszahívásáról
I-666/2004. számú határozat a Kárpátia Hitelszövetkezetnél vezető állású személyek újraválasztásának engedélyezéséről.
I-113/2004. számú határozat a Kárpátia Hitelszövetkezettel szemben felügyeleti intézkedés és kivételes felügyeleti intézkedés alkalmazásáról
I-23/2004. számú határozat a Kárpátia Hitelszövetkezettel szemben alkalmazott kivételes felügyeleti intézkedést tartalmazó I-1087/2003. számú határozat hatálytalanná nyilvánításáról, a Hitelszövetkezethez kirendelt felügyeleti biztos visszahívásáról.
I-1553/2003. számú határozat a Kárpátia Hitelszövetkezettel szemben alkalmazott felügyeleti intézkedésről
I-1546/2003. számú határozat a Kárpátia Hitelszövetkezetnél vezető állású személyek megválasztásának engedélyezésére irányuló kérelem elutasításáról.
I-1357/2003. számú határozat a KÁRPÁTIA Hitelszövetkezetnél vezető állású személyek megválasztásának engedélyezéséről
I-1087/2003. számú határozat: Kárpátia Hitelszövetkezettel szemben alkalmazott kivételes felügyeleti intézkedésről
I-957/2003. számú határozat a KÁRPÁTIA Hitelszövetkezetnél vezető állású személyek újraválasztásának, illetve megválasztásának engedélyezéséről
I-891/2003. számú határozat a KÁRPÁTIA Hitelszövetkezetnél vezető állású személyek megválasztásának engedélyezéséről
I-589/2003. számú határozat a Kárpátia Hitelszövetkezetnél végzett átfogó helyszíni ellenőrzés lezárásáról
I-2218/2002. számú határozat a PSZÁF által a KÁRPÁTIA Hitelszövetkezettel szemben alkalmazott felügyeleti intézkedésről
I- 2108/2002. számú határozat az Első Kisalföld Hitelszövetkezetben vezető állású személy kinevezésének engedélyezéséről
I- 2109/2002. számú határozat az Első Kisalföld Hitelszövetkezet alapszabály módosításának engedélyezéséről
I-1127/2002. számú határozat az első Kisalföld Hitelszövetkezet tevékenységi köre bővítésének engedélyezéséről
I-866/2002. számú határozat az Első Kisalföld Hitelszövetkezet alapszabály módosításának székhelyváltozásra és fióktelep létesítésre vonatkozó változásának engedélyezéséről, a hitelintézet nevére vonatkozó alapszabály módosítás elutasításáról
III/73.053-27/2004. számú határozat a Királybróker Értékpapír-forgalmazó Rt. befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyének visszavonásáról
III.73.053-25/2004. számú határozat a Királybróker Értékpapír-forgalmazó Rt. szerződéses kötelezettségei Buda-Cash Brókerház Rt. által történő átvállalásának engedélyezéséről
III.73.053-26/2004. számú határozat a Királybróker Értékpapír-forgalmazó Rt. befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyének kérelemre való felfüggesztéséről
III/86.251/2004. számú határozat a Királybróker Értékpapír-forgalmazó Rt-vel szembeni felügyeleti intézkedés alkalmazásáról
III/86.240/2004. számú határozat a Királybróker Értékpapír-forgalmazó Rt. felügyeleti intézkedés keretében történő felszólításáról és számára meghatározott kötelezettségek előírásáról
III.86.212/2003. számú határozat a Királybróker Értékpapír-forgalmazó Rt. részére rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról