Make your own free website on Tripod.com

MenüTájékoztatásul közzé teszem –
más színű beszúrások – tőlem, mindenkinek üdvözlettel: Patyi I.JEGYZŐKÖNYV


Helyszín: Budapest, Victor Hugo u. 18-22. szám alatti alagsori helyiség

Időpont: 2004. november 2. kedd, 14.00 perc

Jegyzőkönyvezést vezető: Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Horacsek Szilvia

Levezető elnök: Dr. Árpássy Endre


Jelenlévők:Jelenlévők Dr. Árpássy Endre személyét levezető elnöknek elfogadják.


Dr. Árpássy Endre ismerteti Bakó János által Lipcsik Márton részére adott meghatalmazást, ami a jogszabályi előírásoknak megfelel.


Patyi István bejelenti, hogy a mai ülés meghívóját nem kapta meg, ezért a napirendi pontokból nem tudott felkészülni. Kéri rögzíteni Patyi úr, hogy korábban is utólag kapta meg a meghívót – amikor egyáltalán értesítették (sms-t rossz számra, levelet rossz címre, stb.).


Gyalus Ferencné bejelenti, hogy a mai ülésre szóló meghívót és a napirendi pontokat utánvétellel postán elküldte. (Nyílván csak azután 2-3 nappal – mondása szerint - ,hogy okt. 27-én próbálta átfaxolni, de nem sikerült, nem volt hova. Nincs fax készülék. Így aztán értelemszerű…)


Meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalása, kibővítve Wortmann György tájékoztatójával, melynek tárgyalását a választmány tagjai egyhangúlag megszavazták1. Wortmann György felszámoló biztos tájékoztatójaPatyi István kérése: PSZÁF részére írt levelet (feljelentést) és a csatolt ítéleteket a választmány részére bocsátani kéri.


Wortmann György tájékoztatja a választmányt, hogy jelenleg még nem került nyilvánosságra ezen eljárás tekintettel arra, hogy még nem zárult le, ezért az ügy jelen szakaszában még nem kívánja a választmány részére átadni fent kért iratokat, később azonban nincs akadálya ennek.


Wortmann György kérése, hogy ezen része a jegyzőkönyvnek ne legyen nyilvános.
 
(Azóta megszületett a PSZÁF határozata, benne részletesen taglalva ezen okokat, úgyhogy idejét múlta már a kérés. De kivettem belőle egy részt.)

(A határozat: A PSZÁF I/E-2341/2004. számú határozata a BAUMAG Stratégiai Fejlesztő Szövetkezet "fa" engedély nélküli pénzügyi szolgáltatási tevékenysége megállapítása tárgyában 2004. november 10.
http://www.pszaf.hu/hatarozatok/2004/200411/20041110/I-E-2341-2004.htm  )


2. Döntés a felszámolási ütemtervről és költségtervről. Előadó: Gyalus Ferencné


Gyalus Ferencné.: Nyitómérleg, ütemterv készítését és az abba történő betekintést kéri a választmány a felszámoló biztostól

Wortmann György: Az átadott ütemterv a bíróság által is elfogadott forma alapján lészül. Kérdezi, hogy milyen kérdésekre szeretne még választ kapni a választmány

Gyalus Ferencné.: Nemcsak megtörtént, hanem a jövőre tervezett lépésekre vonatkozóan szeretne a választmány egy ütemtervet

Wortmann Gy.: A folyamatban lévő eljárások kimenetét nem lehet előre látni, ezért nem lehet konkrét lépéseket leírni. Amennyiben konkrét kérdéseket fogalmaz meg a választmány, kiegészítem az ütemtervetA határozati javaslatot szavazás után a választmány tagjai 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Patyi István) elfogadják.3. Beszámoló a BSFSz „fa” vagyona értékesítési pályázatának eredményéről. Előadó: Gyalus Ferencné


Patyi István: Mennyire lehet eltérni a meghirdetett ártól?


Wortmann György: A meghirdetett ár 50 %-ánál nem lehet olcsóbban eladni egy ingatlant.    ( Érdekes itt már tudja melyik árhoz kell viszonyítani – míg engem előzőleg lekorholnak kórusban, hogy nem a meghirdetettet kell figyelembe venni – hanem az értékbecslőit. Hm. Miért? S így már külön érdekes az előbbi ajánlati ár, ami lemegy egészen a lehetséges minimumig. Honnan tudhatta, hogy nincs egyetlen konkurenciája, ami csak akár az 55 %-ot is megkínálja? Nem érné meg – akárkinek is? 3 nappal később 4 millióval többért hirdeti – akcióban, azzal viszik mint a cukrot. )


Patyi István: Van – e mód arra, hogy tagok vagy más befektetők is részt vehessenek a pályázatokban, előzetes értesítés alapján?


Wortmann György.: Természetesen van rá mód. A pályázati felhívásokat számos lapban lehet olvasni és korábban az erre vonatkozó pályázati felhívást a választmány részére már átadtam.  (Hol?)


Patyi István: Véleményem szerint a Pesti úti ingatlannál 53 %-os volt az eladási ár.


Wortmann György: Hivatalos értékbecsléshez képest 67 %-os az eladási ár.

(Élőben sokkal bővebb és élénkebb volt, amit a jegyzőkönyv nem ad vissza. )


Lipcsik Márton javaslata: Amennyiben az értékesített ingatlanokból a felszámoló működése biztosított, akkor alacsony árakon ne kerüljenek értékesítésre az ingatlanok, hanem később kerüljenek újra meghirdetésre.


Wortmann György: A felszámoló működéséhez szükséges költségek fedezésére hitelt kellett felvenni, amit vissza kell fizetni, de lehetőség van arra, hogy fenti javaslat alapján újból meghirdetésre kerüljön 1-1 ingatlan.


Kalas Józsefné javaslata: Az Expressben is jelenjenek meg a hirdetések.


Dr. Vetró László javaslata: A végrehajtási törvény alkalmazását javasolom, miszerint a lakásoknál 75 %-os ár alatt nem lehet értékesíteni a lakásingatlanokat.


Határozati javaslat: A választmány észrevételezési jogkörében tudomásul veszi a felszámoló által átadott fenti ingatlanokra vonatkozó értékelést, és pályázati ajánlatokat. Az értékelési jegyzőkönyvet a mai ülés jegyzőkönyvéhez csatolja.


A 3. számú ingatlanra vonatkozó eladási árat a választmány 2 igen, 1 nem (Patyi István) szavazattal elfogadja.


Az 8. és 9. számú ingatlanok vonatkozásában 3 igen szavazattal elfogadja a választmány az értékesítési árakat.


Határozati javaslat: A választmány kinyilvánítja azon szándékát, hogy a még nem értékesített ingatlanok vonatkozásában az értékesítés módját és árát illetően javaslatot tesz, amit 15 napon belül a felszámoló rendelkezésére bocsát.


A választmány 3 igen szavazattal elfogadja.


Patyi István: Mikor nézhetők meg az ingatlanok?


Wortmann György: Írásban jelezze kérem ezen igényét a fenti ajánláshoz csatolva.   (Később hiába kértem írásban is – nem tette lehetővé. Akkor válaszként azt mondta: Kérje a választmány együtt, akkor majd biztosítja, de csak egynek –egynek a megtekintését, mind nem. Bakó pedig rögtön kontrázott: A választmány együtt nem akarja megtekinteni az ingatlanokat. Így nem láttuk.)


Gyalus Ferencné: Bűnügyi zárlat és per alatt lévő ingatlanokról dönthetnek – e az AGENDA-H tagjai?


Dr. Ruttkai Géza: Nem hozhatnak ilyen ingatlanokkal kapcsolatban döntéseket.


15. 35 perckor Wortmann György felszámoló biztos távozik. A választmányi ülés folytatódik.


Dr. Árpássy Endre kéri felmentését, továbbiakban Dr. Ruttkai Géza vezeti az ülést.


4. A választmány további működésének alapvető kérdései, javaslat a kibővített választmányba felkérendő újabb tagokra. Előadó: Gyalus FerencnéPatyi István észrevétele: A győri területen volt, aki komoly munkával összetartotta a Baumag befektetőit, ezért a további munka elősegítése érdekében szükségesnek találom az ő véleményét kikérni, mivel az adott területen az emberek az ő személyéhez kötődnek. Egyébiránt semmi kifogásom nincs Pusztai úr személye ellen.  (Csak tiszteljük és becsüljük meg akik eddig fáradtak.)5. Tájékoztatás az elmúlt egy hónapban végzett választmányi munkáról. Előadó: Gyalus FerencnéGyalus Ferencné: Tájékoztatom Patyi Istvánt, hogy nem küldhet levelet anélkül, hogy a többi választmányi taggal ne egyezette volna, és működésünk érdekében felkérem, hogy legitimitásunkat ne kérdőjelezze meg.


Dr. Ruttkai Géza: A megszavazott ügyrend a bíróságra beadásra került, arra észrevételt a bíróság nem tett.


Patyi István észrevétele: Augusztusban, miután a választmány létrejött, valóban próbálkoztunk több egyeztetést folytatni, amin beterjesztettem egy levelet, amit a felszámolóhoz intézek, a kibővített választmány ezt végig hallgatta, melyet másnap elküldtem a felszámolónak. Majd utólag ellenvetéssel éltek a választmány tagjai és helytelenítették. Azóta örökös vehemenciával támadnak, többek között az említett választmányi ülésekre , mint a maira sem kaptam meghívót, az előzőre is csak utólag. Ezek a tények. A PSZÁF elnökkel történő találkozóról is pontatlan sms-t kaptam, nem határozta meg a dátumot, így az elmúlt 4 alkalmon az általam képviselt befektetőket a választmány 2 tagja igyekezett kizárni a döntésből. Az ügyrend egyeztetésnél én az egységre hívtam fel a figyelmet írásban is átadva, és kérve a befektetők előtt mutassunk példát az egységről. Javaslatomra a választmány másik két tagja olyan levélben reagált, minta indigóval írták volna, hogy ők az én véleményemet elutasítják, és ők ketten képesek dönteni minden kérdésben (felszámolóval szoros együttműködésben) Véleményem szerint nincs hatályos ügyrend, továbbra is ezt tarom, ugyanis azt valóban el lehet fogadni többségi szavazással a Gt. szerint 75 %-os minősített többséggel. Mivel az én véleményem így teljes mértékben figyelmen kívül kívánja hagyni a másik két választmányi tag, mindent ők eldöntenének (az általam képviselt befektetőket is) ezzel egyet nem érthetek, ezért bírósághoz fordultam.


Gyalus Ferencné: A PSZÁF elnökkel való tájékoztatással kapcsolatban szeretném előadni, hogy mindenki külön értesítést kapott a PSZÁF részéről, az sms csak ráadás volt.


Dr. Ruttkai Géza: Minden egyes választmányi tagnak az összes hitelező nevében kell szavaznia.


Gyalus Ferencné: Továbbra is ahhoz tartom magam, hogy a választmánynak van ügyrendje és működik.6. Egyéb időszerű kérdések.


Gyalusné:


Gyalus Ferencné: Előzetes egyeztetés tartását javasolom a november 20-i közgyűléssel kapcsolatban. Amennyiben nem kerül sor a közgyűlés megtartására, a fenti egyeztetés tárgytalan.


Patyi István: Javaslom, hogy a választmány üljön össze és egy közös álláspontot alakítson ki. Megjegyzem, hogy november 11-ére demonstrációt szerveztem, az ott megjelenőket tájékoztatom, de úgy vélem, hogy a sajtóban már korábban meg kell jelentetni egy tájékoztatót.


Dr. Ruttkai Géza: November 8. előtt a cégbíróval nem lehet beszélni.


Választmány tagjai november 9-én 14 órára beszélnek meg egyeztető ülést.


Gyalus Ferencné bejelentése: következő ülés december 7-én 14 órakor lesz a Victor Hugo utcában. További javaslatom: 2005. jan. 11. 14 óra, febr. 22. 14. óra, ápr. 5. 14 óra


Patyi István javaslata: Meg kellene vizsgálnia a választmánynak, hogy miként lehetne felgyorsítani a folyamatokat tekintettel a nagy felszámolási költségekre, s a befektetők más érdekeire is, hogy minél hamarabb pénzhez jussanak az emberek. A befektetők türelmetlenek és feszültek. Kérem, hogy javaslatom a következő ülésen napirendi pontként kerüljön megvitatásra.


Gyalus Ferencné: A csődtörvény lehetővé teszi az egyezség megkötését az adóssal, ez jelentené az eljárás meggyorsítását.


Patyi István: Sérelmezem, hogy a felszámoló állítólag adott át felszámolásba bejelentkezőkről listát, amiről én, mint választmányi tag semmilyen formában nem értesültem. Szeretném látni ezt a listát. ( Eddig egy szóval sem említették – hogy egyáltalán létezne. Vagy bármit is kaptak volna… Most nagy meglepődve veszik tudomásul – honnan tudom, hogy van birtokukban ilyen?)


Gyalus Ferencné: Egy lista van, ez le van pecsételve. Adatvédelmi okok miatt Bakó János és Gyalus Ferencné pecsételte le a listát. Abban az esetben lehet felhasználni, amennyiben névre szóló értesítéseket kell küldeni. Természetesen Patyi István beletekinthet.Jegyzőkönyv lezárva: 17.10 perckorJelen jegyzőkönyvet a választmányi tagok aláírásukkal hitelesítik.Patyi István


Gyalus Ferencné


Bakó JánosKedves Tagtársaim!

Sajnos a jegyzőkönyvek sokszor pontatlanok. Nem úgy adják vissza az eseményeket ahogy valójában történtek. De mégis valamilyen mértékű belátást lehetővé tesznek az Önök felszámolói érdekképviseletének működésébe, így a régebbieket közzé teszem – hagy ismerjék meg valamennyire hitelesen Önök is – legalább így utólag – a dolgokat.

Tisztelettel mindenki iránt –

Patyi István


Budapest, 2005. február 17.