Make your own free website on Tripod.com
MenüJEGYZŐKÖNYV


Helyszín: Budapest, Victor Hugo u. 18-22. szám alatti alagsori helyiség

Időpont: 2004. október 5. kedd, 14.10 perc

Jegyzőkönyvezést vezető: Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Horacsek Szilvia

Levezető elnök: Dr. Ruttkai Géza


Jelenlévők:


Jelenlévők Dr. Ruttkai Géza személyét elfogadják.


Meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalása.


1. Gyalus Ferencné ismerteti a felszámoló által átadott anyagokat.


2. Gyalus Ferencné ismerteti a felszámolás költségeinek alakulását.


Wortmann György:


3. Ingatlanok értékesítésének menete, ütemterve.... Wortmann György tájékoztatása:- 2 -

4. Gyalus Ferencné ismerteti a választmány működésével kapcsolatos költségek viselésének terveit


Wortmann György:


5. Regisztrált hitelezők tájékoztatásának megszervezése


15.13 perckor Wortmann György felszámoló biztos távozik. A választmányi ülés folytatódik.
- 3 -
6. Egyéb időszerű kérdések

A. Az AGENDA-H alapszabályának módosítása kapcsán:

törvényben sincs olyan utalás, hogy ilyet lehet csinálni;


B. A választmány 2004. október 5-én a PSZÁF – nél tett látogatásáról beszámoló:


Gyalus Ferencné indítványozza, hogy vegyék fel a kapcsolatot az országos rendőrfőkapitánnyal.

- 4 -
Kovács Istvánné tájékoztatja a választmányt, hogy egy károsultnak Polt Péterrel történt telefonbeszélgetéskor tett javaslatára egy beadvány megfogalmazása van folyamatban, melyet amint elkészül a választmányhoz eljuttat. Ezen beadványt legalább 200 magánszemélynek kell aláírnia. Polt Péter nem hivatalos ígérete szerint, ezen beadvány kézhez vételétől komoly lépések várhatók.Jegyzőkönyv lezárva: 16.25 perckor


Jelen jegyzőkönyvet a választmányi tagok aláírásukkal hitelesítik.


Patyi István


Gyalus Ferencné


Bakó János