Make your own free website on Tripod.com

Főlap


OCR-ezett szöveg!BAUMAG Stratégiai Fejlesztő Szövetkezet
Levelezési cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 16.
Tel: 06/1/354-0182 Fax: 06/1/353-2209


Tárgy: üzletrész vásárlási és ütemezési ajánlat visszavonása


Tisztelt Szövetkezeti Tag!


A BAUMAG Szövetkezet 2003. október 27.-i közgyűlésének 4. számú határozata azt a kötelezettséget rótta az igazgatóságra, hogy dolgozza ki a szövetkezeti üzletrész-forgalom újraindításának feltételeit, és tegyen meg mindent az üzletrész forgalom újraindítása érdekében. Ugyanakkor meghatározta az új forgalmazási konstrukció keretfeltételeit is, aminek a szövetkezet eleget is tett az erre vonatkozó ajánlat kidolgozásával és meghirdetésével.

Az üzletrész forgalom újraindításával a Szövetkezet lehetőséget biztosított arra, hogy tagjai a szövetkezet nehéz helyzetét figyelembe vevő, mégis versenyképes új befektetésekhez jussanak.

Az ajánlat feltételei közt szerepelt az alábbi pont:

6. az ütemezett vételi ajánlat megvalósulásának feltétele, hogy az új befektetések bevételei, valamint a belső források együttesen, folyamatosan forrást biztosítanak az ütemezett befektetések kivonásából eredő igényekre."

tette az ajánlat alapján kialakult helyzetet, megállapította, hogy a terv csak részben teljesült. Az ajánlat legfontosabb alapfeltétele - az, hogy a szövetkezet folyamatosan eladja a készletén található saját tulajdonú BVSZ üzletrészeket, amelynek bevételét használhatta volna fel a vásárlások forrásául - nem teljesült.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a szövetkezet eddig egyetlen esetben sem tudott eladni készletéből üzletrészt, így bevétele sem keletkezett. Ez azt jelenti, hogy nem teljesült az Ajánlat 6. pontjában előírt legfontosabb feltétel, emiatt nem keletkezett forrás a vásárlásra vonatkozó szerződések teljesítéséhez. Nincs garancia arra nézve sem, hogy a szövetkezet jövőben ismét tudna értékesíteni üzletrészeket. Ebből az következik, hogy az eddig megkötött hároméves adásvételi szerződések e feltétel teljesülésének hiányában nem léptek hatályba.

Fentiek alapján elrendeltem a további szerződéskötések leállítását. Az eddig megkötött szerződéseket pedig az ajánlat 6. pontja miatt érvénytelennek nyilvánítom.

A továbbiakban nem lehet mást tenni, mint az üzletrésze#et kibocsátó BAUMAG Vagyonkezelő Szövetkezetnek a helyzetből való kibontakozását célzó programját ajánlani az üzletrész-tulajdonosok figyelmébe. A BVSZ programjának a megvalósulása minden üzletrész-tulajdonos alapvető érdeke, tekintettel arra is, hogy a programban való részvétellel az üzletrész-tulajdonosoly hamarabb juthatnak befektetett készpénzükhöz, mint ahogy arra a megkötött - de a fentiek szerint hatályba nem lépett - szerződések lehetőséget adtak volna. Emiatt felhívok minden szövetkezeti tagot a BVSZ PROGRAM megismerésére, támogatására és az abban való aktív részvételre.

Tájékoztatjuk arról, hogy az utóbbi időben erős igénybevételnek kitett ügyintézők létszáma jelentősen lecsökkent. Emiatt több szövetkezeti irodát létszámhiány miatt kénytelenek voltunk zárva tartani. Ez a tendencia sajnos tovább folytatódik. Ezért kérjük, hogy a jövőben

elsősorban írásban kérjen tájékoztatást

a 1054. Budapest Kálmán Imre u. 16.sz.alatti Információs Irodánktól, vagy az info~baumag.hu e-mail címen, illetve az alábbi telefonszámokon:

06-1-353-22-09 06-1 354-01-82

A több órás sorbaállás elkerülése miatt arra kérjük hogy kizárólag a fenti információs csatornákat használják.

Tájékoztatjuk továbbá a BVSZ-programban részt venni kívánó üzletrész-tulajdonosokat, hogy a programmal kapcsolatos felvilágosítás, ügyintézés jelenleg szintén a fenti telefonszámokon, a BAUMAG Vagyonkezelő Szövetkezet Tájékoztató Irodájában történik.


Budapest, 2004-02-25.


Tisztelettel: BAUMAG Stratégiai Fejlesztő Szövetkezet